Ako je LPFR softwer zakonska obaveza a korisnik ne zeli da ga instalira, kako mu objasniti da je to zakonska obaveza i da LPFR mora biti instaliran.

Pitanje?

Ako je LPFR softwer zakonska obaveza a korisnik ne želi da ga instalira, kako mu objasniti da je to zakonska obaveza i da LPFR mora biti instaliran.

Možemo dati neke smernice o tome kako preneti zakonsku obavezu instaliranja LPFR softvera korisnika koji možda okleva da to učini. Evo nekoliko objašnjenja:

Objasnite korisniku razlog zašto je LPFR softver zakonska obaveza i šta uključuje. Budite otvoreni o njegovoj svrsi i prednostima koje donosi.

 Navedite dokaz: Ako je moguće, dostavite korisniku sve relevantne pravne dokumente ili službena obavještenja koji navode zahtjeve za instaliranje LPFR softvera.

 Naglasite posledice: Obavestite korisnika o posedicama neinstaliranja softvera. Na primjer, ako se radi o vladinoj uredbi, obavijestite ih o kaznama koje mogu biti izrečene za nepoštivanje.

 Ponudite pomoć: Obavestite korisnike koji su dostupni za pomoć u procesu instalacije i odgovorite na sva pitanja koja mogu biti postavljena.

 Prateći ove korake, možete pomoći korisniku da shvati važnost instaliranja LPFR softvera i zašto je to zakonska obaveza.

 Šta je LPFR ili lokalni procesor fiskalnih računara?

U maloprodaji obveznik fiskalizacije ima mogućnost korišćenja VPFR koji se nalazi na serverima Poreske uprave, ali samo uz obavezno korišćenje minimalnog jednog LPFR po prodajnom objektu. Dakle, svaki obveznik je obavezan da u svakom od svojih prodajnih objekata ima bar jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi lokalni procesor fiskalnih računa , i da obezbedi njihov kontinuirani rad koji će omogućiti izdavanje fiskalnih računa čak iu slučaju prekida internet veze (podrazumeva se stalna internet veza u svim objektima).

 VPFR i LPFR obavljaju iste funkcije, jedina razlika (pored lokacija na kojoj se nalazi) je u tome što  LPFR nije kontrolisan od strane poreskih organa u realnom vremenu.

Obzirom na to da ne postoji kontrola poreskih organa u realnom vremenu, izvode se revizije rada LPFR vezano za period kada nije bila aktivna internet veza i kada LPFR nije mogao da dostavi podatke Poreskoj upravi. Ukoliko je revizija uspešna, LPFR će primiti odgovarajuću potvrdu sistema Poreske uprave.

Obveznici su u obavezi da konstantno održavaju LPFR u operativnom stanju i da reaguju na bilo koji novonastali problem u saradnji sa kompanijom koja je dizajnirala i instalirala LPFR .

Najbitnija mogućnost koju LPFR pruža poreskom obvezniku je to što omogućava izdavanje fiskalnih računa iu momentima kada je internet veza u prekidu jer ima mogućnost čuvanja svih podataka u periodu prekida koje će po ponovnom uspostavljanju poslati poresku službu.

Naša preporuka da ukoliko ste u mogućnosti koristite jedan LPFR za jedan ESIR kako biste ne opterećivali poslovanje ili jedan LPFR na najviše tri ESIR-a. U slučaju da se u vašoj poslovnoj jedinici nalaze tri ESIR-a i da svi koriste jedan LPFR, izdavanje računa vrši se prvo sa jednog pa sa drugog pa sa trećeg ESIR-a, ne mogu se izdati sva tri računa u isto vrijeme. Za izdavanje jednog računa potrebno je oko 1 sekunde, što znači da će ostali ESIR-i morati da sačekaju da se završi izdavanje prethodnog računa.

 Internet konekcija obavezna je stavka e-fiskalizacije. S obzirom na to da često ne možemo da utičemo na konstantnu internet konekciju bez ikakvih prekida, LPFR omogućava bezbedno čuvanje svih podataka vezanih za fiskalizaciju. Račun je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. LPFR u skladu sa zakonom, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do trenutka ponovnog uspostavljanja internet veze kada će se sav promet nastati tokom prekida internet konekcije naknadno sinhronizovano sa Poreskom upravom.

 Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malom svakom računu obradi posredstvom elektronskog fiskalnog uređaja i na taj način Poreskoj upravi dostavi podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.

Ukoliko dođe do prekida internet konekcije ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah nakon uspostavljanja internet veze, najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa

 Definisana cena kupovine LPFR softvera, sestomesečna cena je 4.248,00 RSD ili mesečna po ceni od 708,00 RSD sa PDV-om po zelji korisnika može se primeniti od 01.08.2023.

 

  ZAKONO FISKALIZACIJI

(“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020, 96/2021 i 138/2022)

 POS TUPAK FISKALIZACIJE

Član 6
Obveznik fiskalizacije je dužan da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljene avane za budući promet na malo, izdavanje fiskalnih računa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja EFU, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa LPFR i elektronski sistem za izdavanje računa ESIR ) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

 Poreska uprava vodi registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa).

 KAZNENE ODREDBE

Član 15
Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kažnjava se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja EFU (član 4. stav 2.);
2) izdaje fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreskih obaveza (član 5. stav 2.);
3) u trenutku prometa ne izdaje fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, EFU koji se sastoji od elemenata ( procesor fiskalnih računa LPFR i elektronski sistem za izdavanje računa ESIR)čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave (član 6. stav 1.);

  U Beogradu: 06.01.2023

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021