Ako je LPFR softwer zakonska obaveza a korisnik ne zeli da ga instalira, kako mu objasniti da je to zakonska obaveza i da LPFR mora biti instaliran.

Pitanje? Ako je LPFR softwer zakonska obaveza a korisnik ne želi da ga instalira, kako mu objasniti da je to zakonska obaveza i da LPFR mora biti instaliran. Možemo dati neke smernice o tome kako preneti zakonsku obavezu instaliranja LPFR softvera korisnika koji možda okleva da to učini. Evo nekoliko objašnjenja: Objasnite korisniku razlog zašto … Continue reading Ako je LPFR softwer zakonska obaveza a korisnik ne zeli da ga instalira, kako mu objasniti da je to zakonska obaveza i da LPFR mora biti instaliran.