UGOVOR korišćenje SW MiddleWare

UGOVOR korišćenje SW MiddleWare Molimo da pažljivo pročitate ugovor! Na mestima crvenom crtom  obeleženo,  upišete potrebne podatke i to: na strani 1. Podaci firme, PR..

Dalje »

Termin “middleware”

Middleware je softver koji se nalazi između operativnog sistema i aplikacija koje se na njemu pokreću. U suštini funkcionirajući kao skriveni prevodni sloj, middleware omogućava komunikaciju

Dalje »

Novi IPU1 obrazac za fiskalizaciju

Novi obrazac za fiskalizaciju u Fismod-u! Preuzmite program Program za popunjavanje IPU-1 obrasca za fiskalizaciju.Google Chrome Browser‎Pogledajte video prezentaciju za preuzimanje  programa. https://youtu.be/425O6_vQ6iU Napomena: ne

Dalje »

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021