EVROPSKA REGULATIVA O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: SMELA NOVA ERA

UVOD: POSTAVLJANJE POZORNICE

U svijetu umjetne inteligencije (AI), koja se brzo razvija, Evropa je napravila hrabar korak naprijed. U potezu bez presedana, Parlament Evropske unije (EU) odobrio je Zakon o umjetnoj inteligenciji, označavajući značajnu prekretnicu u regulaciji AI. Ovo novo zakonodavstvo, dizajnirano da reguliše upotrebu AI, trebalo bi da preoblikuje pejzaž, a njegove implikacije se protežu daleko izvan granica Evrope.

POSTANAK ZAKONA

Prije nego što se upustimo u pojedinosti, vratimo se natrag do porijekla ovog monumentalnog zakona. Nastao iz potrebe da se pozabavi sve većim uticajem i potencijalnim rizicima AI, EU je počela da pravi nacrt zakona o veštačkoj inteligenciji sa fokusom na uspostavljanje zakonskih zahteva za sisteme veštačke inteligencije. Cilj? Da bi se osiguralo da aplikacije AI poštuju zakone EU i podržavaju osnovna prava.

ZAKON: OTKRIVANJE DETALJA

Zakon o veštačkoj inteligenciji uvodi regulatorni okvir koji klasifikuje sisteme veštačke inteligencije na osnovu njihovog nivoa rizika, u rasponu od neprihvatljivog rizika do minimalnog rizika. Visokorizični AI sistemi, koji uključuju kritičnu infrastrukturu i biometrijske alate za identifikaciju, suočavaju se sa strogim propisima. Ovi sistemi moraju ispuniti obavezne zahtjeve koji se odnose na transparentnost, odgovornost i ljudski nadzor. Oni koji se ne pridržavaju mogu se suočiti sa ogromnim kaznama, zbog čega je usklađenost pitanje finansijskog opstanka.

UTJECAJ NA EUROPSKA AI STARTAPA

Iako je Zakon dobio široko priznanje zbog svog proaktivnog stava prema regulaciji AI, nije prošao bez kontroverzi. Mnogi AI startupi u Evropi izrazili su svoju zabrinutost, tvrdeći da su propisi preširoki i potencijalno restriktivni. Ovaj osjećaj odražava zabrinutost da bi strogi propisi mogli ugušiti inovacije i rast u nadolazećem sektoru AI.

GLOBALNE IMPLIKACIJE: POSTAVLJANJE TONA ZA SVIJET
Utjecaj evropske regulative AI vjerovatno će odjeknuti na globalnom nivou. Kao pionir u zakonodavstvu o veštačkoj inteligenciji, evropski pristup bi potencijalno mogao da postavi presedan za druge nacije. Štaviše, globalne kompanije koje imaju za cilj da uvedu sisteme veštačke inteligencije u Evropi moraće da se usklade sa ovim propisima, dodatno proširujući uticaj Zakona

PERSPEKTIVA YANNA LECUNA

Poznati naučnik AI Yann LeCun podijelio je svoje viđenje Zakona o AI. Iako je priznao da nije stručnjak za zakonodavstvo, LeCun je smatrao da je zakon možda previše širok i restriktivan. Predložio je da svaka aplikacija AI treba da ima svoj skup pravila, odražavajući raznolikost AI sistema i njihove različite implikacije.

ZAKLJUČNE MISLI

Evropski propisi o AI označavaju novo poglavlje u narativu upravljanja umjetnom inteligencijom. Iako možda nije savršen, signalizira neophodan pomak ka budućnosti u kojoj AI nije samo tehnološki napredak već i etička odgovornost i sigurnost. Dok se krećemo kroz ovu novu eru, Zakon o umjetnoj inteligenciji će nesumnjivo poslužiti kao svjetionik, koji će nas voditi prema transparentnijim i odgovornijim praksama AI.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Šta je Zakon o veštačkoj inteligenciji EU? Zakon o veštačkoj inteligenciji je zakon koji je odobrio Parlament Evropske unije dizajniran da reguliše upotrebu AI sistema. On klasifikuje sisteme veštačke inteligencije na osnovu njihovog nivoa rizika i nameće zakonske zahteve kako bi se osiguralo da ovi sistemi poštuju zakon EU i podržavaju osnovna prava.

2. Kakav uticaj Zakon o veštačkoj inteligenciji ima na AI startapove u Evropi? Neki startupi sa umjetnom inteligencijom u Europi izrazili su zabrinutost zbog Zakona, tvrdeći da su propisi preširoki i potencijalno restriktivni. Oni strahuju da bi strogi propisi mogli ugušiti inovacije i rast u sektoru umjetne inteligencije.

3. Kako će evropska regulativa AI uticati na globalni AI pejzaž? Kao pionir u zakonodavstvu o veštačkoj inteligenciji, evropski pristup bi potencijalno mogao da postavi presedan za druge nacije. Štaviše, globalne kompanije koje imaju za cilj da uvedu sisteme veštačke inteligencije u Evropi moraće da se usklade sa ovim propisima, dodatno proširujući uticaj Zakona.

4. Šta Yann LeCun misli o zakonu o umjetnoj inteligenciji? Yann LeCun, poznati AI naučnik, vjeruje da je Zakon o AI možda previše širok i restriktivan. On predlaže da svaka aplikacija AI treba da ima svoj skup pravila, koja odražavaju raznolikost AI sistema i njihove različite implikacije.
Izvor:

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021