Finansiska podrška za obveznike novog modela fiskalizacije

Saopštenje-11.10.2021 subvencije

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021