Fiskalizacija - 1 nastavak....

Korisnici sa potpisanim servisnim ugovorom Fismod-a imaju dodatne pogodnosti, prioritete i ostale privilegije jer su od samog početka fiskalizacije sa nama.U svkom slučaju privilegije i prednost im pripadaju jer dugogodišnja saradnja  traje i trajaće još dosta dugo.Oni znaju pravila i upoznati su sa svim detaljima.

Svi ostali korisnici koji poseduju fiskalne uređaje i potpisane ugovore sa drugim ovlašćenim servisima mogu koristiti naše usluge samo pod uslovom da se ispoštuje procedura prelaska u drugi servis na osnovu formulara o trajnom prelasku u servis Fismod-a –  /Download/Preuzimanje/ ZPOS  ili ugovor  Uslužni servis     Obrazac/ugovor kojim zvaničan servis prepušta uslužnom servisu pravo na servisiranje Intraster fiskalnih uređaja prema korisniku.  

Fismod kao odgovorna firma, izuzetno se zalaže da se poštuju procedeure date u tekstu o prelascima u druge servise jer se ne sme dozvoliti da korisnici  “mešetare” i izbegavajući plaćanje svom ovlašćenom servisu prelazak u drugi servis.To nije prihvatljivo i trebalo bi da se svi servisi drže tog pravila i poštuju jedni druge i izbegnu niz neprijatnosti koje mogu da proisteknu na osnovu nekoretnog ponašanja korisnika i ne odgovornih servisa.Fismod će to poštovati i nikad neće biti odrađena bilo kakva intervencija bez pisane saglasnosti sve tri strane: korisnik, ovlašćeni servis i servis koji preuzima uređaj.
Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ova pravila i imaju razumevanje ako ih Fismod odbije i ne odradi neku od ponuđenih usluga koje su ponuđene.

Očekujemo da se ovakvo ponašanje odnosi i na sve druge ovlašćene servise.Svaki naš korisnik može dobiti odobrenje za prelazak u drugi servis samo pod uslovom da je izmirio sve obaveze prema Fismod-u.Isto tako pokrenućemo žestoku kampanju ukoliko se desi obrnuto i našeg korisnika preuzme drugi sevis bez odobrenja.Žestoko će mo se boriti protiv takvih servisa i to svim mogućim pravnim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju.

Za sve informacije molimo da se obratite na naše telefone: 011/3690 873 / 011/2653 762 kao i na naše meilove:

fismod.vesna@gmail.com   /   fismod.bgd@gmail.com  /  office@fismod.com

Kontakt osoba za sva ova pitanja, objašnjenja, predloge i informacije molimo da se obratite – Vesni

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021