Fiskalizacija

Fismod nudi mogućnost hitne intervencije / defiskalizacija-fiskalizacija , zamena fiskalnog modula, zamena matične ploče i ostale usluge u toku dana od 9 do 15 h.Vreme za navedene intervencije od 2 do 3h.
Napomena: Prioritet važi  za nove korisnike, korisnike sa potpisanim servisnim ugovorom Fismod-a, i ostale koji imaju Intraster fiskalne uređaje.
Korisnici pod ingerencijom drugih servisa moraju da obezbede dozvolu svog ovlašćenog servisa u skladu sa kodeksom o preuzimanju.
Potrebno je pojasniti neke gore navedene usluge:
Fiskalni uređaji nisu obični proizvodi koje možete kupiti  u nekim prodajnim objektima jer  nisu obična roba, već fiskalni uređaji koji podležu zakonskim propisima i Zakonu o fiskalnim uređajima.Takođe  nije moguća kupovina, recimo da kupujete TV ili neki drugi proizvod.Postoji tačno propisana procedura i ove uređaje mogu prodavati samo ovlašćeni distributeri i ovlašćeni distributeri/serviseri! 
                  
Na sajtu pogledajte našu web prodavnicu https://fismod.com/web-prodavnica/  i izaberite fiskalni uređaj na osnovu vaših potreba.Pored svakog uređaja stoji  cena i karakteristike.

Detaljno objašnjenje kako funkcioniše procedura:

Novi korisnici: Potrebno je da na našem sajtu https://fismod.com/formulari/  popune IPU-1 obrazac za fiskalizaciju i sve tražene podatke u datom formularu  na osnovu dobijenog rešenja iz APR-a. Formular će biti poslat ako su popunjena sva polja i  porukom da ste “uspešno poslali obrazac“. Formular stiže na naše mejlove  i u kratkom roku na datu e-mail adresu poslaćemo profakturu za plaćanje.Moguće da vas i kontaktiramo i ponudimo neka dodatna objašnjenja i predloge.Nakon uplate i u dogovoru sa kupcem možemo odmah pristupiti fiskalizaciji, načinu preuzimanja uređaja i obuku, ukoliko je potrebna.

Ukoliko sinhronizovano odradimo navedenu proceduru u tekstu, bilo bi dobro da to bude u pre podnevnim časovima kako bi se kockice složile.Naravno ,najbitnije je izvršiti virmansko plaćanje jer je to uslov da pokrenemo proceduru!!.Ako se se to obavi u navedenom vremenu, fiskalizovanu kasu možete preuzeti odmah nakon našeg poziva.U tom smislu moguće da fiskal bude isporučen u jednom danu.Pre podne procedura a u podne isporuka.

Napomena: prilikom preuzimanja fiskalnog uređaja dužni ste da nam dostavite kopiju APR-a ( kopija originala sa potpisom i pečatom ) , PIB, i pečat radi potpisivanja!Takođe, morate potpisati  dokumentaciju (ugovor  sa VIP-om) jer sa ovim operaterom (SIM kartice) konfigurišemo GPRS za slanje podataka ka Poreskoj upravi.Troškovi  ove usluge na mesečnom nivou su oko 410,00 RSD (plaćate VIP-u)!To je zakonska obaveza i fiskalni uređaj se ne može  isporučiti bez konfigurisanog i funkcionalnog GPRS-a.[Dalje…]

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021