Instant plaćanja QR Kod-om

Sve banke koje trenutno pružaju uslugu izdavanja ili prihvatanja platnih instrumenata (npr. platnih kartica) biće u obavezi da od 1. aprila 2019. godine omoguće instant plaćanja na prodajnom mestu (fizičkim i internet prodajnim mestima) i to najmanje korišćenjem dvodimenzionalnog bar koda tzv. QR (Quick Response) koda. Drugim rečima, od navedenog datuma banke će biti u obavezi da potrošačima i trgovcima ponude aplikativna rešenja koja će omogućiti prezentovanje i skeniranje QR koda bilo od strane potrošača ili trgovca. Praktično će biti moguće dve situacije.

Potrošač na prodajnom mestu u svojoj m-banking aplikaciji generiše QR kod koji trgovac skenira kako bi inicirao plaćanje sa računa potrošača, a na ime prodate robe ili pruženih usluga. Drugi model plaćanja bi bio kada trgovac na svom tabletu ili pametnom telefonu ima aplikaciju koja mu omogućava da generiše QR kod koji sadrži podatke o iznosu kupovine, računu trgovca i identifikatoru transakcije. Potrošač skenira QR kod nakon čega se formira platni nalog u m-banking aplikaciji koji potrošač dodatno potvrđuje – ističu u Narodnoj banci Srbije. Pročitajte detalje – NBS.

https://fismod.com/new downloads/Instant plaćanja QR.pdf

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021