Koliko vam se puta dogodilo da vas pogodi “struja” kada nekoga ili nešto dotaknete? Zašto se ova ne baš prijatna pojava češće javlja zimi i kako joj doskočiti?

Kada govorimo o toj vrsti “struje”, govorimo zapravo o statičkome elektricitetu. Kao što sama reč kaže, ova vrsta energije je statična, dakle ona miruje. Razlog zašto se stvara leži u nejednakom odnosu, odnosno neravnoteži elektrona među materijalima koji se dodiruju. Sigurno smo svi kao mali utrljavali balon u kosu kako bismo stvorili svoju “struju”. Međutim, danas ta pojava zna biti itekako neugodna, posebno ako pri dodiru nekog naelektriziranoga predmeta osetimo kako nas je nešto “udarilo”, odnosno streslo.

Gde se sve javlja “struja”?
Statičkome elektricitetu itekako pogoduje suv vazduh koji je, kako svi znamo, češći zimi. Gotovo svaki predmet može biti itekakav sakupljač statičkoga elektriciteta. Naučili smo da je tu najčešće reč o sintetičkoj odeći, ali ova se energija može skupiti i na tepisima, zavesama, plastikom obloženom nameštaju i sl. Ukoliko radite za računarom, a pri tome još i u prostoru u kojem nema dovoljno vlažnosti, utoliko je velika verovatnost da vam je pojava statičkoga elektriciteta svakodnevica. Naime, ogromna prisutnost statičkoga elektriciteta nalazi se upravo u – računaru.

Monitor, kao nezamjenjiv dio računarske opreme, najveći je “proizvođač” statičkoga elektriciteta. To se vidi po količini prašine koju na sebe privlači. Prašina nije, nažalost, samo estetski problem jer ona donosi sa sobom i mnogo ozbiljnije posledice kao što je prisutnost statičkoga elektriciteta

Elektrostatičko pražnjenje  – (Electrostatic Discharging -ESD)

Nekontrolisani prelazak naelektrisanja između provodnih površina, koje se nalaze na različitim potencijalima

Glavni uzrok je statički elektricitet – električno opterećenje uzrokovano neravnotežom elektrona na površini
Neravnoteža elektrona proizvodi električno polje koje može uticati na druge objekte u okolini
Za statički elektricitet su karakteristični vrlo visoki naponi, do reda nekoliko miliona volti, uz male količine elektriciteta

Pored brojnih mogućnosti za njegovu praktičnu primenu, do izražaja često dolaze i opasnosti koje statički elektricitet nosi sa sobom
Interes za ovaj oblik elektriciteta porastao je zbog nesreća koje je izazvao, posebno u naftnoj i hemijskoj industriji
Statički elektricitet opasan je ne samo na mestu gde se stvara, već se može preneti na drugo telo konvekcijom ili indukcijom
Statički elektricitet može izazavati smetnje u nekim proizvodnim procesima i kada nema opasnosti od eksplozije
U realnim uslovima, na koncentraciju akumuliranog statičkog elektriciteta utiču i brojni faktori: kontaktna površina, brzina razdvajanja naelektrisanja, itd.

Mehanizam nastanka:
 Stvaranje statičkog elektriciteta vrši se:

– kontaktom između dva materijala
– relativnim kretanjem (trenjem ili proticanjem)
– rasprskavanjem ili raspršivanjem tečnosti
Ako postoji višak nosilaca naelektrisanja na granici jednog materijala, oni privlače nosioce drugog predznaka, u drugom materijalu
Privučeni nosioci dovode graničnu oblast u neutralno stanje, jer neutralizuju naelektrisanja koja su bila u višku, pa materija u celini deluje neutralno prema okolnoj sredini
Ako dođe do razdvajanja ta dva materijala, privučena naelektrisanja odlaze na telo čije su nosioce neutralisali i oba tela postaju naelektrisana
Jedan oblik statičkog elektriciteta je munja
Oblaci postaju negativno naelektrisani kada se kristali leda u njima trljaju jedni o druge
U međuvremenu se površina zemlje sve više pozitivno naelektriše (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji)
Oblaci postaju toliko jako naelektrisani da elektroni preskoče s oblaka na zemlju – pojava velike iskre na nebu – munje
Pri normalnom atmosferskom pritisku, probojna čvrstoća vazduha je oko 30 kV/cm – pri toj jačini polja izdvajaju se joni i elektroni – nastaje elektostatičko pražnjenje
Mehaničkim dejstvom mogu se postići vrlo velike potencijalne razlike, čija veličina zavisi od vrste procesa i od materijala koji u tom procesu učestvuju

Neki primeri, sa orijentacionim veličinama napona koji se ostvaruju:

Mere zaštite od sakupljanja  statičkog elektriciteta

1) Uzemljenje
§ Galvansko povezivanje svih mesta sakupljanja elektriciteta, najkraćim putem, na sistem uzemljenja § Za povezivanje sa uzemljenjem koriste se čvrsto položeni bakarni provodnici, čelična pocinkovana traka ili drugi propisani uzemljivači

§ Suština je da se svi delovi sistema dovedu na jednistveni potencijal i tako eliminiše mogućnost nekontrolisanog transportna naelektrisanja

2) Održavanje odgovarajuće količine vlage u vazduhu

 • Suvi vazduh u zagrejanim prostorijama pogoduje stvaranju statičkog elektriciteta, zbog čega se održavanjem vlage u vazduhu može sprečiti njegovo gomilanje
 • Minimalna relativna vlažnost vazduha pri kojoj ne postoji opasnost od nastanka, odnosno održanja statičkog elektriciteta je 70%, osim ako to u pojedinim tehnološkim procesima nije utvrđeno drugačije

3) Antistatička preparacija

 • Antistatičko sredstvo se premazuje ili nanosi štrcanjem na površinu materijala, ili se materijal potapa u antistatik

4) Odvođenje statičkog elektriciteta influencijom
§ Postavljanje metalnih predmeta (odvodnika) na mestima na kojima postoji opasnost od gomilanja statičkog elektriciteta

Metalni odvodnici se postavljaju što bliže materijalima koji su podložni stvaranju statičkog elektriciteta, ali dovoljno daleko da ne dodiruju materija

5) Povećanje provodnosti materijala koji su loši provodnici
§ Provodnost nekih materijala može se povećati u toku proizvodnje, upletanjem metalnih žica ili dodavanjem metalnih delića

6) Jonizacija vazduha
§ Metalni odvodnici se postavljaju što bliže materijalima koji su podložni stvaranju statičkog elektriciteta, ali dovoljno daleko da ne dodiruju

Antistatička preparacija

 • Antistatičko sredstvo se premazuje ili nanosi štrcanjem na površinu materijala, ili se materijal potapa u antistatik
  Sprej EMV 35, 200ml
  Proizvođač:        CRC
  Cena:    3,120.00 Din
  (Uračunat 20% PDV)
  Ident:   24029

Opis: Razvijen da bi obezbedio zaštitu plastičnih kućišta u elektronici od elektro-magnetnog zračenja, EMI 35 je visokoprovodni premaz na bazi bakra koji se koristi u zaštiti od elektromagnetnih smetnji (EMI), kao i od elektrostatičkog varničenja
Karakteristike: veoma dobro prianja, kompatibilan sa plastikom
Površinska otpornost: 0.3Ω (50μm debljina sloja)
Provodni sistem: čestice bakra
Sušenje: 3min (na dodir), 30min (za rukovanje)+
Prigušenje: 61±3dB
Boja: bakarno-braon
Količina: 200ml

 

 

 

 

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021