Novi IPU1 obrazac za fiskalizaciju

Novi obrazac za fiskalizaciju u Fismod-u!

Program za popunjavanje IPU-1 obrasca za fiskalizaciju.
Google Chrome Browser‎
Pogledajte video prezentaciju za preuzimanje  programa.

Napomena: ne koristite ni mala ni velika slova š,ć,č,ž  !Takodje kliknite na sliku Novi obrazac za fiskalizaciju.Tu je objasnjeno kako se koriste neke funkcije!!

Novi obrazac za fiskalizaciju

Scroll Up