Novi IPU1 obrazac za fiskalizaciju

Novi obrazac za fiskalizaciju u Fismod-u!

Program za popunjavanje IPU-1 obrasca za fiskalizaciju.
Google Chrome Browser‎
Pogledajte video prezentaciju za preuzimanje  programa.

Napomena: ne koristite ni mala ni velika slova š,ć,č,ž  !Takodje kliknite na sliku Novi obrazac za fiskalizaciju.Tu je objasnjeno kako se koriste neke funkcije!!

Novi obrazac za fiskalizaciju

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021