PGJO – Tip poslovnog prostora

  1. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО наилазим на недоумицу за поље ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА од понуђених где сврстати делатности које раде на терену нпр. хидроизолатери, водоинсталатери…

Као податак о типу пословног простора и пословне просторије у пријави ПГЈО, обвезник фискализације у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену, у пољу ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА треба да унесе да се ради о ПОКРЕТНОМ простору, у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ).

  1. Радим ПГЈО пријаву за теренску касу и систем ми тражи да обавезно унесем квадратуру, занима ме шта уносим квадратуру седишта? Ја сам пробала да унесем нулу и не дозвољава ми, са јединицом пролази, али нисам сигурна да ли смем тако?

У складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ), приликом попуњавања пријаве ПГЈО уносите као тип пословног простора ПОКРЕТНИ, у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену.

Када се ради о покретном пословном простору/просторији, избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника, док се остали подаци попуњавају ручним уносом – у поље “Додатно” је потребно унети јединствену ознаку пословног простора (нпр. регистарска ознака возила и сл.).

Поље 2.11 Квадратура се попуњава бројчаним податком о површини пословног простора (у m2).

У пријави ПГЈО потребно је да као података о квадратури седишта унесете стварну квадратуру у m2.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021