Carpenter with his tools

Siva-knjiga-11 – NALED – 1.11 SMANJITI POREZ I DOPRINOSE NA ZARADE

OPIS PROBLEMA

Član 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuje visoke stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi na zaradu (26% za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, 10,3% za obavezno zdravstveno osiguranje i 1,5% za osiguranje za slučaj nezaposlenosti), a član 16. Zakona o porezu na dohodak građana propisuje da se zarada oporezuje po stopi od 10%. Osnovica za obračun je bruto zarada, tako da ona sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade (s obzirom na to da je zarada tako definisana članom 105. stav 2. Zakona o radu), pa ove obaveze u odnosu na neto zaradu koja se isplaćuje zaposlenom realno iznose oko 63%.
Ovako visoke obaveze su za poslodavce prevelik teret, što je povezano sa povećanjem sive ekonomije i nekonkurentnošću poslodavaca koji prijavljuju zaposlene i uplaćuju ove obaveze na pun iznos zarade koju im isplaćuju. Takođe je prisutan trend da poslodavci radnike, a naročito menadžment isplaćuju u manjem delu kroz zaradu, a u većem delu kroz isplate koje vrše iz podignute dividende, koja je po Zakonu o porezu na dohodak građana oporezovana po stopi od 15%.
Kako bi se eliminisala siva ekonomija, a poslodavcima koji uredno izmiruju obaveze po osnovu isplate zarada zaposlenima omogućilo konkurentno poslovanje, neophodno je da se smanji visina poreza i doprinosa na zaradu. U suprotnom će
se naplata po ovim osnovama kontinuirano smanjivati, jer će deo privrede iz legalnih tokova prelaziti u zonu sive ekonomije, dok će privredni subjekti koji uredno izmiruju obaveze po osnovu isplate zarada zbog nekonkurentnosti ili smanjivati obim poslovanja ili gasiti poslovanje.

PREDLOG REŠENJA

Izmeniti član 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i član 16. Zakona o porezu na dohodak građana tako što će se smanjiti stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi i porezi na zaradu za najmanje 30% u odnosu na sada važeće stope za najniže zarade uz uvođenje progresivnog oporezivanja zarade izmenom Zakona o porezu na dohodak građana.
Predlažemo i smanjenje minimalne osnovice za obračun doprinosa kod zaposlenih na nepuno radno vreme, kao i da se razmotri potpuno ukidanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje bi se finansiralo iz drugih izvora / na 
           
drugi način i bilo obezbeđeno za sve građane Srbije.
Usvajanjem ove preporuke opterećenja na isplatu zarada biće usklađena sa uporednom evropskom praksom, što će poslodavcima omogućiti konkurentnost na tržištu EU.

DELIMIČNO REŠENO

Narodna skupština Republike Srbije je 7. Decembra 2018 usvojila izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i u članu 44. stav 1. tačka 3) procenat: „1,5%” je zamenenjenjen procentom: „0,75%”. Dakle „Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti plaća se iz osnovice po stopi od 0,75%.”Zbog ovog minimalnog resterećenja preporuku ćemo evidentirati kao “Delimično rešenu”, iako je ostao da se reši suštinski deo predloga rešenja koji se odnosi na smanjenja poreza i drugih doprinosa u vezi sa zaradama.
Izvor: https://naled.rs/htdocs/Files/01852/Siva-knjiga-11.pdf

Like This Post

Objavićemo zaista dobre postove, obećavamo

Imamo još puno toga da objavimo!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021