UGOVOR korišćenje SW MiddleWare

UGOVOR korišćenje SW MiddleWare

Molimo da pažljivo pročitate ugovor! Na mestima crvenom crtom  obeleženo,  upišete potrebne podatke i to: na strani 1. Podaci firme, PR.. itd sa MB, PIB-om e-mail-om, kontakt telefon. Na strani 4. Lica za kontakt ispred Korisnika, Ime i prezime, meil adresa, telefon.Na strani 5. upišite ime i prezime zakonskog zastupnika, potpis i pečat.Tu stranicu skenirajte i pošaljite nam zajedno sa ugovorom jer ste podatke upisali u wordu. Da zaključimo: sa upisanim podacima na stranicama obeleženo crvenom bojom sačuvate u Word dokumentu, .doc znači 4 stranice i pošaljete 5. stranicu, upišite  datum kad ste primili ugovor  i pošaljite posebno kao sliku .jpg jer ste je skenirali i ta dva dokumenta pošaljete na naš e-mail info@fismod.com

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021