Ukidanje pečata – Gradimo digitalno društvo

Mnogima  je vrlo teško ili nikako nije jasno da je pečat otišao u istoriju.Valjda su su navikli a odvikavanje je vrlo teško.Dokument koji je bez pečatnog otiska za mnoge je ne dovršen ili neispravan, jednostavno neupotrebljiv dokument!!
Uvek se setim radnika u pošti koji razvališe stolove a verujem i same pečate kako bezdušno udaraju po nekakvoj dokumentaciji i tako ceo dan pri tom svi mi prisutni ogluvesmo od silne buke.
Ali  tome dođe kraj i mesto da to prihvatimo neki to jednostavno ne mogu i neče! Tu prednjače pojedine knjigovođe koji su zaljubljeni valjda u te pečate i onda nastaje maltretiraje kako im treba faktura ispravna a to naravno znači isključivo sa pečatom.
Negde pokušamo da objasnimo da mi fakture potpisujem eloktronskim potpisom ali i to ne prihvataju jer mora onako kako je bilo u zadnjih 100 ili više godina.
U poslovanju imamo problema i sa firmama koji sebe smatraju društveno odgovornim itd. itd. ali na ugovor ili neku drugi dokument, jednostavno mora pečat.Neverovatno!
Zar ne prate propise i ne ponašaju se u skladu sa uvedenim zakonima i propisima.
Zato smo se obratili Kancelarija za IT i eUpravu i prijavili jednu firmu koja insistira na pečatu i da bez tog otiska jednostavno vraćajau dokumentaciju.
Naravno nisu jedini ima ih još puno pa smo morali da nešto učinimo kako bi  razjasnili da su doneti novi zakoni, novi pravilnici i puno toga uglavnom u sferi IT.
Odgovor na naš dopis Kancelarije za informacione tehnologije i elelktronsku upravu ubrzo je stigao na našu e-mail adresu i odgovor u vezi našeg upita:

 Поштована/и,
Господине Мемиш,
Привредна друштва и предузетници нису у обавези да израде печат према Закону о привредним друштвима. Од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва, односно предузетници, важећа су и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. Одредбом члана 25. став 3 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) прописано је да се привредном друштву не може посебним прописом увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва.
Такође, чланом 25, став 4 Закона прописано је да приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању. Поступање супротно наведеним одредбама представља повреду позитивних прописа Републике Србије.

У складу са цитираним законским одредбама, уговор који спомињете је валидан и без отиска печата. Хвала Вам на достављеном обавештењу, свакако ћемо о овом случају упозорити надлежне у …………..
С поштовањем,
Контакт центар Канцеларије за ИТ и електронску управу

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021