ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA I PORESKE UPRAVE CRNE GORE

Datum objave 13.09.2018 10:25 |Autor Ministarstvo finansija| Izvor: Ministarstvo finansija
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema elektronske fiskalizacije u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije, bolje naplate poreza i unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori
Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema za elektronski prenos podataka sa poreskih registar kasa poreskih obveznika u bazu podataka Poreske uprave, i to u realnom vremenu, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja nelegalnog poslovanja. Puštanje sistema u produkciju planirano je za 1. jun 2019. godine, a očekuje se da će isti već tokom prve godine primjene doprinijeti naplati dodatnih prihoda u iznosu od 13 do 17 miliona eura.

Nacrt Zakona, koji je u fazi Javne rasprave, predviđa uvođenje softverskog rješenja za elektronski prenos podataka o ostvarenom prometu bez obzira na vrstu plaćanja. Poreski obveznici po ovom rješenju su dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos podataka od naplatnog uređaja koje koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave.

Nacrtu Zakona prethodila je izrada studije izvodljivosti kojom je analizirano postojeće stanje u oblasti evidentiranja prometa, gdje kod velikog broja obveznika ne postoji zadovoljavajući stepen poreske discpline, te softverski i infrastrukturni preduslovi koje treba ispuniti pri uvođenju sistema elektronske fiskalizacije i očekivani benefiti od istog.

Studija, izrađena od strane eksternog konsultanta, pokazala je da će se uvođenjem ovog sistema i obezbjeđivanjem podataka u realnom vremenu doprinijeti kvalitetnijem praćenju rada poreskih obveznika, što će rezultirati efikasnijim otkrivanjem i sankcionisanjem sive ekonomije, a samim tim i povećanjem poreskih prihoda, naročito po osnovu poreza na dodatu vrijednost.
Sem toga, analiza rizika koju sistem omogućava doprinijeće usmjeravanju resursa poreske inspekcije na najrizičnije obveznike, a samim tim i rasterećenje urednih poreskih obveznika od čestih i bespotrebnih kontrola.

Imajući u vidu da većina poreskih obveznika već raspolaže savremenim modelima naplatnih uređaja, to prilagođavanje istih za primjenu novog sistema neće izazvati značajne troškove, a za poreske obveznike koji do sada nijesu koristili naplatne uređaje tržište će ponuditi i mogućnost iznajmljivanja uređaja u cilju minimizovanja troškova. 

S obzirom na potrebu prilagođavanja postojećih sistema, važno je napomenuti da će poreski obveznici kroz direktnu komunikaciju sa Poreskom upravom, kao i preko udruženja poreskih obveznika, biti blagovremeno upoznati sa svim funkcionalnostima sistema i aktivnostima koje treba da izvrše kako bi bili spremni za početak primjene novog tehničkog rješenja.
Model elektronske fiskalizacije u primjeni je mnogim zemljama regiona i svijeta, a kao naročito efikasno rješenje pokazao se u Hrvatskoj  i Sloveniji, čija su komparativna iskustva i korišćena prilikom izrade studije izvodljivosti i predloženog zakonskog rješenja. 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021