Odricanje od odgovornosti

Sve informacije na ovom web sajtu date su u dobroj nameri i FISMOD-a veruje u njihovu tačnost.

Informacije o našim delatnostima su date u najboljoj nameri da se široka javnost obavesti o vrsti i kvalitetu usluga koje klijenti ili budući klijenti mogu da očekuju od nas.

Sve poslovne prilike, bez obzira da li mi imamo mandat od strane klijenta ili su postavljene samo radi obaveštenja, se moraju posmatrati samo kao poslovne informacije koje bi svaki korisnik morao da proveri i evaluira kako bi došao do pravilne procene u vezi sa poslovnom prilikom koja ga interesuje.

Sva saopštenja, vesti ili članci su dati informacije radi i moraju se tako tretirati.

Bilo kakva informacija na ovom web sajtu nije savet i ne može se tretirati kao savet ili uputstvo. FISMOD ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko neko pretrpi bilo kakvu štetu zbog informacije sadržane na ovom web sajtu.

FISMOD poštuje privatnost lica koja posete ovaj sajt i FISMOD ne utvrđuje njihov identitet.

FISMOD može da zatraži ime posetioca i/ili njegove kontakt detalje kako bi odgovorio na njegove konkretne upite i zahteve. Međutim, FISMOD neće tako dobijene informacije ustupati trećim licima.

Vebsajt mogu sadržati veze s trećim stranama. Ove veze se pružaju isključivo kao pogodnost za vas, a ne kao podrška Fismod-a i sadržaja takvih sajtova trećih strana. Fismod isključuje svaku odgovornost za sadržaj povezanih sajtova treće strane. Trebali biste pažljivo pregledati uslove korišćenja i izjave o privatnosti svih veb lokacija koje posećujete.

Fismod će s vremena na vreme vršiti ažuriranje i održavanje sajta, zbog tehničkih, sigurnosnih ili operativnih razloga, tokom kojeg Usluga može biti nedostupna. Fismod će uložiti razumne napore da organizuje nadogradnju i održavanje što je maksimalno moguće.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa Odricanje od odgovornosti ili da postavite pitanje u vezi svojih ličnih podataka, to možete učiniti putem sledećeg maila: office@fismod.com.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021