VIDEO KLIPOVI

Zamena termo rolne na DP-35

Zamena termo rolne na DP-25

Zamena termo rolne na fiskalnom printeru FP-550/550+ / Zamena pomoću tastera !

FP-550/550+ / Zamena pomoću belog točkića - kad je printer bio ugašen ili kad nije moguća zamena pomoću tastera!

Servisni program Fis4Ghost u akciji!

Servisni program Ultra Eraser u akciji!

Scroll Up