F I S M O D

SERVIS I DISTRIBUCIJA FISKALNIH UREĐAJA - INTRASTER

Pokrećemo nov Fismod projekat!

"Urgent" obaveštenje

Podsećamo sve naše i druge korisnike fiskalnih uređaja da obnove proceduru -DEPOZIT- Namenski dizanje novca u visini potrebnog depozita za fiskalni uređaj na naplatnom mestu, kopiraju izvoda i overe isti i stave u blagajnu kako bi izbegli kažnjavanje ukoliko tako nešto ne postoji u blagajni.Ova procedura je odavno stupila na snagu ali ste obavezni da svke nove započete godine obnovite proceduru!!!!!!!

Adresa - Kontakt - Fismod

Softver za maloprodaju -Fis4Pos

Obaveštavamo naše i druge korisnike da isprate našu kampanja "SA FISKALNE KASE NA PC KASU"
Zabrinuti zbog veličine investicije u hardver,neki od vlasnika radnji često požele da uštede na ceni softvera, i od njih često čujemo pitanje koje se, malo uprošćeno svodi na:koliko košta softver koji mi zavšavaposao i šta mogu da dobijem za što manje para! Rešenje postoji ! Iznamljivanje softvera se vezuje za termin -
"Software as a Service" ili softver kao usluga.Gde se softverska licenca tretira kao usluga koja traje dok traje predplata!
Mesečni rent Fis4Pos -Market iznosi 2,600.00 RSD

Obaveštenje za web prodavnicu

Web prodavnica je trenutno namenjena pravnim licima/preduzetnicima.Plaćanje je moguće samo putem profakture.[ Dalje…]

Video produkcija Fismod

Najbrži način da pristupite svim klipovima obavljenim na našem YouTube kanala i pronađete sve o fiskalnim kasama DP-25/35 i fiskalnim štampačima FP-600 i Fp-550+

Link

6 znakova koji ukazuju na kvar tvrdog diska

Nova fiskalizacija 2022

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa. Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od sledećih elemenata: procesor fiskalnih računa, elektronski sistem za izdavanje računa (čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave)...........

Važno upozorenje!!
Obavezno obratite pažnju na ovo upozorenje:  to znači sledeće – kad fiskalna memorija dostigne broj dnevnih izveštaja 1900, svaki sledeći ispisaće preostali broj BD do 1950 što je ujedno i zadnji izveštaj koji će biti upisan u fiskalnu memoriju.Zato, na vreme kontaktirajte vaš ovlašćen servis i ugovorite – Redovnu Zamenu Fiskalne Memorije i ujedno izbeći probleme koji mogu nastati ako ste dostigli 1950 BD.

Pozitivan stav "zlatna pravila"

Kada razgovarate sa ljudima gledajte ih u oči.
Budite otvoreni, tolerantni.
Budite uvek spremni na saradnju.
Ne štedite na komplimentima!
Kada kritikujete, budite taktični.
Pokažite da cenite sve vama učinjene usluge, bilo male ili velike!
Kada kažete ”hvala”, kažite to iskreno, ne samo učtivo.
Budite saosećajni, ali nikad ne tražite samilost.
Budite uvek tačni!
Održite sva obećanja, pa će vaša reč biti poštovana.
Budite pošteni i pravedni, odani i iskreni.
Budite ponosni na sebe i svoj posao!
Dajte sve od sebe – danas i svaki dan!
Širite prijateljstvo, entuzijazam i dobru volju!
E. F. Gerard

Uspeh ne dolazi sam po sebi, za njega se treba izboriti!

U vremenu u kojem sad privređujemo susrećemo se sa ogromnim promenama:
– život, društvo i ekonomija postaju sve složeniji
– vreme u kojem živimo je nepredvidivo
– priroda poslova se radikalno menja
– sve više poslova nestaje usled tehnoloških promena
– prošlost sve manje može biti oslonac i putokaz za budućnost.

INFORMACIJE

Novo u ponudi - DIBAL VAGE !!!!!

DIBAL CELY PI-100S 6/15KG 2/5G

MALOPRODAJNA REŠENJA

U Dibalu posvećenost kvalitetu potkrepljena je brojnim službenim certifikatima.

DIBAL CELY PI-100T 6/15KG 2/5G

Novo u ponudi - DP-25 black

Ograničena količina - požurite!

Inovativan GPS sistem

GPS sistem za analizu kretanja i optimizaciju troškova voznog parka.
Ključni je razlog racionalnog poslovanja voznog parka razumevanje uzroka svih troškova koje uzrokuje korišćenje vozila. Mnogo je faktora koji utiču na iskorišćenost  vozila te je pravilna i pravovremena analiza troškova nužni razlog ozbiljnog i uspešnog poslovanja.

Out of stock

Unos artikla za DP kase i program Fis4Pos

Ova datoteka služi korisniku da ispiše artikle ili usluge (DP-05/25/35/ pri tom vodeći računa da dužina ne prelazi 22 ili 32 (FP-550+) karaktera.(VAT – Tarifa) poreska stopa.
1 koja je rezervisana za Ne PDV obveznike.Ukoliko ste PDV obveznik opisani su postupci koja stopa je 20% i 10%.Osim naziva artikla ili usluge ubacite cenu.Korisnici koji su PDV obveznici cenu formiraju sa obračunatim porezom od 20 ili 10%.Molimo da vodite računa da ukoliko su pojedine cene iskazane sa dve (2) decimale da ih razdvojite tačkom, nikako zarezom.U nazivu artikla ili usluge nisu dozvoljena naša slova Č,Ć,Š,Đ,Ž  – č,ć,š,đ,ž, i mesto zareza koristite iskljucivo tacku.Molim da obratite pažnju na ove informacije.
Ova datoteka je namenjena i za popunjavanje i pravljenje baze prodajnih artikla za program Fis4Pos.
Preuzmi excel datoteku ]

U toku je zakonom obavezan teh.pregled za  Jun 2021 god. Molimo da obavezno pripremite servisnu knjižicu!

Obaveštenje!

Kao što verovatno znate, VIP MOBILE DOO je promenio ime u A1 SRBIJA DOO. To za posledicu ima promenu obrazaca, ali i SIM kartica, koje koristimo prilikom instalacije.
 Stižu nove SIM kartice i obrasci za A1 SRBIJA DOO.
stare SIM kartice  i stare obrasce više ne koristitimo, koristimo nove  SIM kartice  (stare obrasce i SIM kartice više ne važe).
 Hvala, Fismod

                      Obaveštenje!
Sva dokumentacija, koja se overava od strane korisnika, pored potpisa, treba da bude overena  pečatom ili digitalnim sertifikovanim potpisom bez pečata (elektronksi sertifikat).
Ako korisnici ne koristie pećat u svom poslovanju treba nam sertifikat ili dokaz da se korisnik odlučio na poslovanje bez pećata.
Molimo korisnike koji sklapaju ugovor da obrate pažnju na ovu informaciju!

Hvala, Fismod

Model fiskalne kase DP-35 se više neće proizvoditi.
Podršku za servisiranje (uključujući rezervne delove) ćemo, naravno, i dalje pružati u skladu sa zakonskim rokom.

Preporučujemo!

F I S M O D

Fis4Pos – Market
Dopadljiv dizajn / ‘user friendly’ okruženje / brzina rada / robustnost u radu / Barkod skeneri / Razni izveštaji / Štampa gotovinskog računa Predračun / Otpremnica / Prijem robe / Pregled prijema robe / Stanje robe / 


Preporučujemo!

 U mogućnosti smo da vam ponudimo low cost softverska rešenje za kompletno vođenje maloprodaje,objekte “brze hrane” ugostiteljskog objekta ili marketa. Bilo da se radi o malom kafiću ili restoranu, malom ili većem marketu. Naše rešenje će se savršeno uklopiti u Vaše okruženje i drastično Vam olakšati vođenje i kontrolu Vašeg objekta. Fiskalne i POS uređaje po potrebi i u zavisnosti od veličine objekta savršeno će odraditi zahteve koji su Vam potrebni u radu.

 [ Više o Fis4Pos projektu!! ]

I N F O

Scroll Up