Udaljen Pristup Računaru 

U prošlosti, kada nije postojala softverska podrška za daljinsko upravljanje, tehničari iz softverske kompanije obično su morali da odu na mesto kupca da bi mu pomogli. Ovo je bilo uzrok neprijatnosti i dodatnih troškova kako za kupca, tako i za servis. Danas, RMS -može  pomoći da pružite podršku svojim klijentima odmah i to lakše, brže i udobnije nego ikada! 

Za svakog korisnika se vodi tačna evidencija, datum, vreme i dužina sesije i naplata će se obračunavati na svakih 15 dana. Prednosti u odnosu na lični dolazak servisera ili da lično donosite u servis je ne merljiva u odnosu na ovaj pristup u rešavanju nastalih problema.Naravno da nije moguće sve probleme rešiti na ovakav način, ali upotrebom novih servisnih programa koje smo napravili  sa renomiranim programskim firmama većinu problema možemo uspešno da rešimo. 

                                                                                               

                                                                                                           Zašto Any Desk 

Sigurno je: – tok podataka je obezbeđen putem AES 256-bitnog šifriranja, dok lozinka, generisana pri svakoj konekciji, štiti host računar. Any desk je konstituisan samo jednom izvršnom datotekom koja je vrlo mala i ne zahteva nikakvu instalaciju. 

        Pogodnosti usluge
• Pristup  tehničkim resursima radi brzog rešavanja problema
• Može doprineti poboljšanju performansi sistema i umanjenom trajanju prekida rada usled kvara fisk.uređaja!
• Pouzdano vreme odziva

                                                                   Funkcije uključuju mogućnost: 

   Rešavanje složenijih problema
• Analiza i rešavanje problema• Izolacija problemaElektronska podrška softvera• Softverske funkcije i operativna podrška
• Pristup sa udaljene tačke• Savetodavna podrška za instalaciju• Fleksibilan period pokrivenosti• Fleksibilno vreme odziva • Dodatni imenovani pozivaoci (opcionalno uz ugovorne usluge)• Podrška na licu mesta na zahtev korisnika (opcionalno uz ugovorne usluge)

Software excellence made in Germany
Danas je AnyDesk Software preuzet preko 500 miliona puta i koriste ga kompanije i lični korisnici širom sveta. Od svog osnivanja 2014. godine, AnyDesk je doživio jedinstveno putovanje od pokretanja do povećanja.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021