Komentari na tekst: Nova Fiskalizacija v2.0

Na tekst Nova fiskalizacija v2.0 pojavila su se dva takođe zanimljiva komentara koji zaslužuju da budu objavljeni uz saglasnost autora  i komentare prenosimo u integralnom obliku kako su i napisani.
( prim.aut. ) Tale

Aleksandar Tešić  6.July 2017. at 13:15

Poštovanje,
poslednjih 5 godina, od kako je počela prva priča o novom zakonu o fiskalizaciji, postavljam komentare na ovakve članke i pišem svim medijima na ovu temu. Rezultat je uvek isti: 0. Niko nema potrebu da na ovu temu pita bilo šta od servisera fiskalnih uređaja koji su u tom poslu svih 15 godina. Jedinu grupu ljudi kao ja ima uvid u probleme korisnika fiskalnih uređaja, Poreske Uprave, proizvođača fiskalnih uređaja i samih fiskalnih uređaja. Ovo je vrlo ograničen prostor da bih mogao da Vam odgovorim na sve probleme koje ste naveli u tekstu, ali pokušaću da vam skrenem pažnju na jednu činjenicu. Prilikom fiskalizacije svakog fiskalnog uređaja u fiskalnu memoriju se upisuju podaci koji se ne mogu brisati niti menjati. Pvo se upisuje PIB (poreski indentifikacioni broj) koji je jedinstven i dodeljuje se svakom poreskom obvezniku od strane Poreske uprave. Sledeće je IBFM (indentifikacioni broj fiskalnog modula) koji se dobija od proizvođača fiskalnog uređaja i takođe jedinstven. I na kraju, svaki fiskalni uređaj prilikom štampanja fiskalnog isečka tom isečku dodeljuje jedinstveni redni broj. Dakle svaki fiskalni isečak ima kontrolu od 3 nezavisna i jedinstvena broja. Pored toga sve to se fizički upisuje u FM (fiskani modul) koji čuva podatke 20 godina, a svaki FM koji serviser izvadi iz uređaja mora da ga čuva narednih 5 godina.
Ovo je samo delić odgovora na sve “probleme” vezane za fantomski zakon o fiskalizaciji.
Ukoliko imate potrebe možete me kontaktirati preko email adrese ili lično na telefon 065 65 46 139.
15 godina ovlašćeni distributer i serviser fiskalnih uređaja.

Potrošač i preduzetnik Luka  6.July 2017. at 12:58

ON-line sistem se koristi u Hrvatskoj i još nekim zemljama. Kojim zemljama? Šarena laža softverskih kuća. Model u Hrvatskoj nije doprineo samoj hrvatskoj povećanje naplate poreza u većoj meri nego u Srbiji. Naplata je manja nego u Srbiji. Postojeći sistem kasa i modernizovani sistem postojećeg pored Srbije se primenjuje i u većini zapadnih ekonomski razvijenih zemalja i zemljama Balkana članicama Evropske unije. Srbija je proizvođač i izvoznik fiskalnih kasa. Fiskalna kasa koja nije hardverski zaštićena plombom je podložna svakoj vrsti manipulacije. Fiskalna kasa koja se periodično ne kontroliše je podložna manipulacijama. Prtedloženi model unapređenja postojećeg sistema, nije savršen, ali je daleko bolji i ekonomičniji od hrvatskog. Najveće takoreći mahinacije su se radile u velikim tržnim centrima gde se ne koristi kasa već fiskalni printer koji komandu dobija od računara. Problem naše zemlje je siva ekonomija, a ona se ne rešava zamenom kasa već smanjivanjem gotovine u prometu. Onaj koji kuca na kasi, uvek će da kuca. Onaj koji ne kuca i ne izdaje račun, neće to ni ubuduće. Treba smanjiti proviziju banaka i obavezati poreske obveznike da uvedu pos terminale za bezgotovinsko plaćanje. To je rešenje.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021