MAĐARSKA – Online sistem registar kasa

Online sistem registar kasa
U pozadini opsežnih problema sa elektronskom suzbijanjem prodaje i znatnim poreskim gubicima, mađarska vlada implementirala je Zakon o sistemu onlajn kasa (OPG) u 2014. godini, počevši od maloprodajnih i ugostiteljskih sektora, a 2016. godine proširujući ga u uslužni sektor.
Ukupno 250 000 kasa je povezano sa centralnim sistemom za analizu podataka Poreske uprave. Propisi uključuju dobro definisane tehničke uslove za online registar kasa i njihovu sigurnost podataka, certifikaciju sertifikovanih uređaja, dozvole za kase i ID-ove korisnika. Ponuđači kasa će morati da dobiju licencu za distribuciju sa odobrenim hardverom i softverom. Na sistem mogu biti povezani samo sertifikovani registar kasa. OPG je napredni sistem u kojem se podaci o prodaji prenose u realnom vremenu mađarskom organu prihoda NAV.

 Tehnološko rešenje koje je neophodno za sigurno i sigurno prenošenje podataka o prodaji, je potpuno integrisani fiskalni modul sa mehaničkim zaptivkom, koji se ovde zove AEE; integrišu se u elektronski registar novca ili štampač u POS sistem na bazi PC računara.

 AEE mora da prođe određenu sertifikaciju uređaja pre integracije i koprodukcije ECR-a ili POS-štampača. Svaka povezana kasa sa AEE ima individualni sertifikat uređaja. U blagajničkoj knjizi nije dozvoljeno nikakvo “sredstvo”.
                              FISCAL DATA MODULE
 Centralni sistem za analizu podataka je kombinovani kontrolni centar i procesno skladište podataka koji obuhvata i sistem mobilne kontrole za praćenje realnog vremena i onlajn podršku za lokalne inspekcijske i kontrolne aktivnosti inspektora, grafički prikazivanje kasa i fiskalnih podataka. To je alat za analizu revizije zasnovane na riziku, što olakšava otkrivanje ilegalnih operacija, daljinski blokira blagajnu ako se sumnja o prevari i odabiru lokacije inspekcije.

 Svi podaci i svi operativni softveri za svaki fiskalni registar mogu se preuzeti samo u fiskalne kase iz centralnog sistema putem sertifikovanog postupka. Svaka nadogradnja ili promena softvera kasa registruje i proverava Poreska uprava. Sistem je automatizovao procese revizije troškovno.

 Tehnički zahtevi se javno obaveštavaju i sprovode putem otvorene konkurencije među pružaocima usluga. Troškovi poreskih obveznika za nadogradnju fiskalnih kasa subvencionisani su za 17-20%. Uticaj procenjen za prvu godinu bio je povećanje prihoda od PDV-a od 15% (stopa PDV-a 27%) i neto povećanje prihoda od 210 miliona evra.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021