Rolne na kojima se štampaju fiskalni računi sadrže opasnu hemikalju!

Termalne rolne na kojima se štampaju fiskalni računi sadrže opasnu hemikalju bisfenol A i to u znatno većoj mjeri od dozvoljene, rezultat je istraživanja Alternative za bezbjednost hemikalija (ALHEM) iz Srbije. 
Bisfenol A utiče na nastanak raka, dijabetesa, može da dovede do gojaznosti i poremeti balans hormona.Mnoge nadležne institucije nisu upoznate sa ovim problemom.Jesu trgovački lanci, ali čekaju da država to zakonski reguliše.
 U zemljama Evropske unije (EU) opasne termo-rolne na kasama biće zamijenjene već naredne godine.
U svim uzorcima fiskalnih računa koje je analizirala  Alternativa za bezbednije hemikalije iz Srbije, prisustvo bisfenola A je oko 40% veće od dozvoljene koncentracije od  0,02 .
EU je već na putu da zaštiti svoje potrošače.

“Upravo je to bio razlog da EU donese zabranu odnosno ograničenje o prisustvu ove hemikalije u fiskalnim računima odnosno terminalnim rolnama ta odluka je donesena još u decembru  2016 ali je obavezna primjena ove odluke  od januara 2020”, kazala je Jasminka Ranđelović iz ALHEM.
Bisfenol A ima ulogu razređivača boje kako bi sadržaj računa bio vidljiviji i nije hemijski vezan  za papir, tako da pri kontaktu može da se apsorbuje u kožu i izazove različite komplikacije. 
“To je hemikalija koju je evropska agencija  za hemikalije  proglasila 2017. kao endokrini disraktor odnosno hemikalija koja u organizmu remeti naš endokrinološki status  ponaša se kao hormon i izaziva mnogobrojne probleme u smislu metaboličkih, repreduktivnih  i mogućih neuroloških simptoma. Najopasnija je za djecu i taj rani uzrast, a naravno i za ostale. Moguće je proizvesti proizvod bez te  hemikalije”, rekao je Borko Bajić iz Instituta za javno zdravlje. 
Potrošačima preostaje da se zaštite tako što neće stavljati račune u kesu sa sirovim namirnicama, da operu ruke nakon kontakta sa fiskalnim računom i da kopiraju račune za proizvode koji podliježu garanciji. 

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021