Termin “middleware”

Middleware je softver koji se nalazi između operativnog sistema i aplikacija koje se na njemu pokreću. U suštini funkcionirajući kao skriveni prevodni sloj, middleware omogućava komunikaciju

Dalje »

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021