Crna Gora – Elektronska fiskalizacija tek 2020

Potpuna primjena dugo najavljivanog projekta elektronske fiskalizacije poćeće tek 2020. godine. Projekat je trebalo da bude implementiran ove godine, ali je naprije prolongiran iz tehničkih razloga, da bi se naknadno ustanovilo da je potrebno kreirati poseban zakon. Kako pokazuje Vladin Program ekonomskih reformi, do 2020. godine, primjenom ovog modela koji veoma uspješno funkcioniše u Hrvatskoj, državna kasa će biti punija za čak 30 miliona eura.
Primjenom projekta očekuje se smanjenje rada na crno, ukoliko se usvoji rješenje koje će povezivati podatke o operatoru naplatnog uređaja s podacima o uplaćenim porezima i doprinosima.
U Crnoj Gori, kako bi se doskočilo potkradanju države, biće uvedena elektronska fiskalizacija koja podrazumijeva da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu, a da se provjera može izvršiti preko SMS poruka. 
Aktuelni model fiskalizacije koji podrazumijeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, naročito na primorju tokom sezone, uvijek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne. Na taj način se država potkradala za više desetina miliona eura.
Osim što je stari sistem kompleksan i zastario, Poreska uprava (PU) nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika.
Takođe, postojeći sistem ne omogućava implementaciju kvalitetnog izvještajnog sistema i analize rizika.

Portal Analitika

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021