“Dina” će prolaziti u 160 zemalja sveta!

Do sada izdato 50.000 nacionalnih kartica koje mogu da se koriste u inostranstvu u mreži Discover sistema.

OD dva miliona do sada izdatih “dina” kartica u Srbiji, oko 50.000 kartica mogu da se koriste u inostranstvu, na bankomatima i prodajnim mestima Discover, Diners Club International i Pulse prihvatnih mreža. Kada Narodna banka Srbije potpiše ugovor sa kineskom nacionalnom kartičnom šemom “Junion pej”, što podrazumeva izdavanje zajedničke DinaCard-UnionPay kartice, “dina” karticama moći će da se podiže novac i plaćaju usluge i u ovoj prihvatnoj mreži, u čak 160 zemalja sveta.

– Potpisivanje ugovora o saradnji Narodne banke i “Junion peja” je u toku, nakon čega će banke koje izdaju i prihvataju kartice pristupiti prilagođavanju svojih sistema za izdavanje i prihvatanje zajedničke kartice – rečeno je “Novostima” u NBS. 
– Sem izdavanja zajedničke kartice, ugovorom će biti obuhvaćeno i prihvatanje “Junion pej” kartica izdatih u svetu na Dinakard prihvatnoj mreži u Srbiji.
U centralnoj banci podsećaju da kartični sistemi mogu poslovno da budu orijentisani na nacionalno tržište ili na globalno tržište.
– Saradnja sa internacionalnim kartičnim sistemima je način na koji nacionalni kartični sistemi obezbeđuju internacionalnu funkcionalnost: pravljenje zajedničke platne kartice koja u zemlji funkcioniše kao nacionalni brend, a u inostranstvu se koristi na mreži internacionalnog brenda – objašnjavaju u NBS.

Kako navode, francuski Cartes Bancaires, nemački GiroCard, danski Dankort i drugi evropski nacionalni kartični sistemi, samo su neki od primera nacionalnih kartičnih šema koje su kobrendirane sa, na primer, “Vizom” ili “Masterkardom”, a vrlo često i sa oba sistema istovremeno kako bi omogućili da njihova nacionalna platna kartica može da se koristi i u inostranstvu.
– Internacionalni kartični sistemi koji su prisutni na tržištu u Srbiji nisu prepoznali interes za saradnju sa nacionalnim kartičnim sistemom, budući da su već zastupljeni na domaćem tržištu i novi Dinakard proizvod bio bi konkurencija postojećim proizvodima tih kartičnih sistema. Pogotovo imajući u vidu cenovnu politiku nacionalne kartične šeme koja je znatno povoljnija u odnosu na internacionalne kartične sisteme – ističu u NBS.
Međutim, kako navode, Narodna banka Srbije je zaključila ugovor sa kompanijom Discover, koja je takođe internacionalni kartični brend, sa ciljem da se domaćim bankama omogući da svojim korisnicima izdaju nacionalnu karticu koja se može koristiti i u inostranstvu.
– Sve banke mogu da izdaju Dinakard-Discover kartice, ali su se banke u većoj meri opredelile za Dinakard kartice namenjene za korišćenje u zemlji, dok samo manji broj banaka izdaje “dina” kartice sa internacionalnom fukncionalnošću. Tako trenutno od dva miliona izdatih “dina” kartica, oko 50.000 su “dina” kartice sa internacionalnom funkcionalnošću – navode u NBS. – Ovakav odnos se može objasniti činjenicom da domaće banke izdaju i kartice internacionalnih brendova, kao i činjenicom da se 97 odsto transakcija karticama realizuje u zemlji, a samo tri odsto transakcija su one koje građani Srbije obave u inostranstvu. Ova statistika o odnosu plaćanja u zemlji i inostranstvu ne važi samo za našu zemlju, naprotiv, tako visoko učešće domaćih plaćanja je normalno i prisutno i u najrazvijenijim ekonomijama.
SISTEMI
China UnionPay kartični sistem, osnovan je 2002. godine i ima 6,5 milijardi izdatih kartica, što čini skoro 50 dosto svetskog tržišta. Kada je reč o broju izdatih beskontaktnih kartica, UnionPay sistem ima učešće od 75 odsto u globalnom tržištu.

Mreža Discover sistema povezuje tri prihvatne mreže: Discover Network, PULSE, Diners Club International i više od 10 partnerskih kompanija širom sveta. Kompanija je osnovana u SAD 1986. godine.

NIŽE PROVIZIJE
NIŽI iznosi međubankarskih provizija utiču na to da trgovačka provizija – provizija koju trgovac za svaku transakciju platnom karticom na svom prodajnom mestu plaća banci prihvatiocu – bude niža.
– Osnovna međubankarska provizija u DinaCard sistemu iznosi 0,83 odsto iznosa za transakcije i najniža je u odnosu na sve ostale kartične sisteme koji posluju na domaćem tržištu – navodi NBS. – U zavisnosti od vrste trgovca ili usluge, postoje izuzeci od ove standardne provizije. 
D. I. KRASIĆ  Novosti

U nekom od sledećih postova objasniću razliku   – međubankarska naknada, prosečna naknada kartičnog sistema, i trgovačkoj naknadi.Pojmovi i očekivane provizije za Dinu, Visu, i Master card. Primeri koji zavise od mnogih okolnosti!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021