Država je uvela ELEKTRONSKE FAKTURE bez potpisa i pečata, ali to NE POŠTUJU svi njeni inspektori

Mali podsetnik!

Iako je po propisima pečat otišao u istoriju, a elektronska faktura je važeći dokument bez pečata i potpisa, preduzetnici u Srbiji u praksi suočavaju sa problemom da im kupci ne prihvataju ovakve račune. Obrazloženje je, kako kažu neki od preduzetnika i knjigovođa sa kojima je “Blic” razgovarao, da za neke inspektore Poreske uprave to i dalje nije validan dokument, naročito ako je u pitanju veći iznos na fakturi.
– Poslao sam račun mejlom, međutim iz knjigovodstva firme koja se bavi trgovinom rečeno mi je da moram da pošaljem papirnu fakturu sa pečatom i potpisom, jer, kako tvrde, inspektori Poreske uprave im to zahtevaju, i to posebno za veće iznose na računu. Ne razumem, težimo modernizaciji i ekonomičnosti u poslovanju, donosimo propise a onda ih uporno ne sprovodimo i to čine isti oni koji uredbu i donose – kaže Ivan Đ. iz Beograda.
Izjednačavanje elektornske sa papirnom fakturom bez pečata i potpisa
A šta piše u propisima? Zakon o e-poslovanju dozvoljava upotrebu elektronske fakture bez potpisa i pečata, dok Zakoni o računovodstvu i PDV-u nedvosmisleno dozvoljavaju korišćenje papirne fakture bez potpisa i pečata. Takođe, ministarstva finansija i trgovine izdala su Objašnjenje o elektronskim fakturama sa instrukcijom svim inspekcijskim organima kako da postupaju s tom vrstom dokumenta.
– Zakonski okvir za korišćenje faktura bez pečata postoji i to znači da bi protiv inspektora koji traži fakturu sa pečatom mogla da bude podneta prekršajna prijava – ukazuju za “Blic” u NALED-u.
Prijava inspektora ukoliko ne prihvate elektronsku fakturu
Naši sagovornici smatraju da je ipak reč o pojedinačnim slučajevima i zato je važno da država više radi na informisanju i edukaciji kako privrede tako i inspektora o regulativi, prednostima i značaju elektronskih faktura, smanjenju troškova i većoj efikasnosti administrativnih procedura koje omogućava elektronska komunikacija privatnog i javnog sektora.

– Privrednici bi ovakve slučajeve trebalo da prijavljuju i na raspolaganju im je portal Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (inspektor.gov.rs) jer će pomoći da komisija evidentira gde se i dalje dešava ovakva praksa kako bi mogla da bude ispravljena – ističu u NALED.
Brojna pitanja za Poresku upravu
Ovim povodom, “Blic” je prosledio nekoliko pitanja Poreskoj upravi – Da li je za Poresku upravu elektronska faktura bez pečata merodavna kao i klasična faktura sa pečatom? Zašto postoji takav stav/strah pojedinih inspektora koji zahtevaju papirne fakture sa pečatom? Da li možda postoji prelazni period dok se elektronske fakture bez pečata ne prihvate u potpunosti? Da li se zbog takvog stava da se zahtevaju papirne fakutre sa pečatom, zapravo koči neminovan proces digitalizacije u Srbiji? Šta će konkretno Poreska uprava preduzeti a da bi zaživelo i u praksi ono što je doneto na nivou propisa da pečat ne mora da se koristi a da elektronske fakture budu merodavna dokumenta za inspektore?
Usledio je odgovor:
“Računovodstvena isprava, uključujući račun ili fakturu, predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.
Poreska uprava Republike Srbije postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i objašnjenjem Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa, od 12. decembra 2017. godine, a kojim je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene isprave, uključujući fakture, mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionim oznakom. S tim u vezi, izjednačava se validnost fakture potpisane elektronskim potpisom, odnosno izdate u papirnoj formi”.
Isti odgovor dobili smo i od ministarstva finansija, da fakture “mogu da budu potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom”. Insistirali smo da dobijemo konkretan odgovor. Da li mogu znači – može i ne mora ili mora? Opet smo kontaktirali i ministartvo finansija i Poresku upravu. Ovaj put nam se posrećilo i dobili smo konkretan odgovor.

– Elektronske fakture ne moraju da imaju pečat i potpis.

Ova informacija je od velikog značaja za firme i knjigovođe, sledeći put kada im bilo ko bude, suprotno zakonu, tražio elektronsku fakturu s elektronskim potpisom, ili istu u papirnom obliku, s potpisom i pečatom.

Izvor BLIC BIZNIS
(Danijela Nišavić)

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021