Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji član 25

Važna informacija!!!
Prijava izdvojenih jedinica ( prodavnica, magacina, skladišta, proizvodni pogoni….)Poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene tih podataka, počev od 27. avgusta 2018. godine.
To je jedna od novina propisana Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to članom 25. po kome su poreski obveznici dužni da Poreskoj upravi dostave podatke, kao i kasnije izmene podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o svim prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost.
To mogu učiniti isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI.
Poreski obveznici su u obavezi da Poresku upravu uredno obaveštavaju o svim eventualnim izmenama podataka i to pre početka korišćenja prostorija u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i korišćenja prostorija u kojima obavljaju registrovanu delatnost.
Nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno neprijavljivanje Poreskoj upravi, prodajnog, skladišnog, odnosno smeštajnog prostora, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Roba koja se zatekne u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj upravi, biće oduzeta.
Takođe, obveznik može biti i prekršajno odgovoran shodno članu 179. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ukoliko ne postupi u skladu sa članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Stoga Vas molimo da u što kraćem roku dostavite podatke o vlasnicima prostora, kao i o tačnim adresama samih prostora (mesto, opština, ulica i broj).
Rok za podnošenje podataka je 5 dana

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021