Koje su prednosti Cloud Computinga?

Prednosti računarstva u oblaku razlikuju se ovisno o svakoj pojedinačnoj firmi. Većina će se složiti da je trošak primarna korist, ali mišljenje se razlikuje u skladu s potrebama svakog preduzeća. Navodimo najčešće citirane pogodnosti, razvrstane u tri naslova – fleksibilnost, efikasnost i strateška vrednost.

Koliko ima prednosti računarstva u oblaku? Pet? Deset? Dvadeset? Čini se da se broj može menjati prema motivima iza bilo kojeg članka koji navodi prednosti računarstva u oblaku i njegove predviđene publike. Takođe može biti teško pronaći relevantnost u nekim prednostima kada vaše poslovanje nije uključeno u industriju na koju je namijenjena lista.
Zauzeli smo malo drugačiji pristup ovoj listi prednosti – odabirom dvanaest najčešće citiranih prednosti računarstva u oblaku i razvrstavanjem u tri naslova. Namera nam je da svako nešto može skinuti s liste, izvan opšte dogovorene koristi od smanjenja troškova.

 

Prednosti fleksibilnosti računarstva u oblaku
Fleksibilnost računarstva u oblaku je jedna od najvećih prednosti. Preduzeća mogu da odaberu nivo usluge – softver kao usluga (SaaS), platforma kao usluga (PaaS) ili infrastruktura kao usluga (IaaS) – da ubrzaju i povećaju brzinu prema potrebi kako bi reagiraju na fluktuirajuća radna opterećenja i na raspolaganju imaju alate za izradu rešenja koja odgovaraju njihovim specifičnim potrebama.
Računarstvo u oblaku nije odluka “sve ili ništa”, a firme mogu birati koje usluge žele iskoristiti. Postoji i izbor između rada u privatnom oblaku, javnom oblaku ili u hibridnom okruženju u kojem – na primer – preduzeće trgovinama retko pristupa podacima u oblaku kako bi imalo koristi od smanjenih lokalnih skladišnih troškova.

Prednosti fleksibilnosti

 • Kontrola izbora
 • Skalabilnost
 • Izbor alata
 • Opcije skladištenja

Prednosti efikasnosti oblačnog računanja
Na prednosti efikasnosti računarstva u oblaku dominiraju uštede na kapitalnim troškovima i struktura plaćanja u stilu koji osigurava da kompanije plaćaju samo za resurse koje koriste. Mogućnost pružanja resursa sa klikom miša omogućava i preduzećima da svoje proizvode brzo plasiraju na tržište, a ne da čekaju da se hardver uvede i konfigurira.
Jedna od ponekad previdjenih prednosti je dostupnost računanja u oblaku. Umesto u poslu koji pretrpi zastoj i potencijalni gubitak podataka usled kvara hardvera, usluge u oblaku su obično dostupne 99,99% vremena, uz mrežne sigurnosne kopije u više zona dostupnosti koje osiguravaju dostupnost i celovitost podataka.

Prednosti efikasnosti

 • Ušteda na kapitalnim troškovima
 • Struktura plaćanja
 • Brzina do tržišta
 • Dostupnost

Prednosti strateške vrednosti cloud računarstva

Pristupačnost usluga u oblaku izuzetno doprinosi strateškoj vrednosti računarstva u oblaku. Korisnici mogu pristupiti svojim resursima s bilo kojeg uređaja koji je povezan s Internetom i sarađivati s kolegama iz bilo kojeg mesta na svetu. To firmama koje koriste oblak daju konkurentsku prednost u odnosu na firme s lokalnim IT infrastrukturama.
Daljnja oblast u kojoj preduzeća stiču konkurentsku prednost je ne brinući o upravljanju IT infrastrukturom. Dok pružaoci usluga oblaka upravljaju osnovnom infrastrukturom, preduzeća se mogu fokusirati na razvoj aplikacija i druge prioritete koristeći najsavremeniju tehnologiju – ažuriraju je i zakrpe provajderi usluga oblaka kad god je to potrebno.

Prednosti strateške vrednosti

 • Pristupačnost i saradnja
 • Konkurentska prednost
 • Upravljana IT infrastruktura
 • Ažurirana tehnologija

Priznajemo da je naših dvanaest prednosti računarstva u oblaku prilično uopštena. To je zato što smo želeli da tamo postoji nešto za svakoga, pa smo izbegavali beneficije specifične za industriju ili one koje će samo predstavljati korist velikim preduzećima.
Izvor: IT WORLD

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021