On line fiskalizacija – srpski model – drugi deo!

Nastavak prvog dela – On line fiskalizacija – srpski model!
Ovo je moj lični stav,moje lično mišljenje na pojedina pitanja kao i analiza informacija u vezi novog zakona  o fiskalizaciji u Republici Srbiji.

U želji da pomognu krajnim korisnicima razmišlja se o rasterećenju nekih ranijih obaveza i predložene su neke mere:
Ukidanje tehničkog pregleda – još uvek velika nepoznanica!
Mogućnost da korisnici sami registruju fiskalni uređaj
Mogućnost da korisnici deregistruju fiskalni uređaj
Ukidanje zamene fiskalne memorije
Ukidanje kontrolne trake i uvođenje elektronskog žurnala
Ovo su pogodnosti za korisnika i ušteda u poslovanju.
Koristim priliku da malo komentarišem navedene pogodnosti za korisnike.
Teh.pregled jeste sigurno veliki gubitak za servise, negde manje negde malo više.Sve što je zakonom regulisano,neizvršenje teh.pregleda je kažnjivo po članu zakona o fiskalnim kasama. Mnogi su ga radili,mnogi nisu, neki platili kaznu i to ne malu kaznu, zatvarali objekat itd.Sama reč teh.pregled nije primerena u opštem značenju jer nam je taj pojam poznat za teh.pregled vozila itd.

U svom dugogodišnjem radu u servisu taj pojam se uvek zvao preventivno i interventno održavanje.U skladu sa novim zakonom imaćemo mogućnost da sa korisnicima potpisujemo ugovore o interventnom i preventivnom održavanju.Naravno na dobrovoljnoj bazi i u skladu sa potrebama svakog od naših korisnika.Iskustvo mi govori da će takvi ugovori biti efikasniji i puno prihvatljiviji za korisnike i radiće se onako kako je ugovorom definisano.

Uz dobro napisan ugovor i objašnjenje o prednosti takvog ugovora pri tom po principu dobrovoljnosti a ne po sili zakona taj efekat će biti delotvorniji i sigurno isplativiji i za samog korisnika i za servis.Preventivni pregled uređaja, dijagnostika koja će eventualno sprečiti veće kvarove je sigurno i pravo rešenje.Većina korisnika prihvata ovakvo rešenje a time servis ne gubi prihod već unapređuje rad na obostrano zadovoljstvo.To će biti moguće jer će se ugovori sklapati na obostran pristanak i bez uplitanja proizvođača,države i poreske uprave.Toliko o teh.pregledu!

Pojam fiskalizacija se verovatno menja i koristi nov termin – Registracija.Fiskalizacija u dosadašnjem obliku je vezana  isključivo za servis.Po novom pruža mogućnost korisniku da sam registruje svoj fiskalni uređaj na server PU.Siguran sam da će taj deo odraditi servis zbog komplikovane procedure.Strah korisnika da nešto ne pogreši i navike da to radi servis tako da je korisnik dobijao spreman fiskalni uređaj za eksploataciju.Do sada se fiskalizacija  nije naplaćivala pa sad uz ovlašćenje korisnika ta mogućnost se daje servisu da  registruju fiskalni uređaj i tu uslugu naplate!

Isto važi i za deregistraciju (defiskalizacija) koju će servis uz dobijeno ovlašćenje odraditi za korisnika i uslugu naplatiti!

Zamenu fiskalne memorije – kvar ili redovna zamena u dosadašnjem obliku se ne predviđa jer se primenjuje nova tehnološka rešenja.U slučaju da SD ili neka druga memoriska kartica  pokvari takođe je obaveza servisa.U svim navedenim slučajevima se odvija komplikovan proces na serverima PU i korisnik sigurno neće prihvatiti taj rizik.Iz navedenog ne vidim neki drakonski gubitak za servise jer je potpuno jasno da se svi navedeni postupci moraju odraditi stručno i kvalitetno uz ovlašćenja samih korisnika ali po principu ugovornih odnosa servisa i korisnika.Princip dobrovoljnosti.

Moram naglasiti da se pritom eliminišu dosadašnji problemi sa inspektorima PU jer više neće biti deo tog posla.
Mnoštvo papira i obrazaca za razne varijante dosadašnjeg zakona.
Servisna knjižica, rešenja o fiskalizaciji,defiskalizaciji,redovnoj zameni,kvara na fiskalnoj memoriji, ZPO, ZPA obrascima i još puno toga i sve ono što nam je pravilo ogromne probleme u tekućem poslovanju.
Malo da pojasnim moju predpostavku oko načina distribucije od proizvođača do krajnjeg korisnika i registracije novog ili unapređenog fiskalnog uređaja.

Proizvođač svojoj distributivnoj mreži prodaje fisk.uređaj.Distributer prilikom preuzimanja uređaja od proizvođača dobija neki kod i prijavljuje na server PU.(Distributerska registracija).Time se uređaj svojim jedinstvenim  podacima prijavljuje na server PU.

Korisnik koji kupuje taj uređaj mora od distributera da dobije taj kod i uz još dodatne procedure registruje uređaj na server.(Operaterska registracija) pri tom taj proces nije samo obična registracija već mora da poseduje Kvalifikovani elektronski potpis odštampanih fiskalnih dokumenata čime se dokazuje poreklo dokumenata i datoteka.

Uzgred, taj kvalifikovan elektronski potpis biće potreban i distributerima, jer će biti potreban u svakom slučaju kad to distributer/servis radi u ime i za korisnika uz ovlašćenja koja će verovatno biti regulisana nekim pravilnikom.

U nekim neformalnim dokumentima sam video da se spominje samo distributer.Ako se sećate to je važilo i u starom zakonu o fisk.uređajima jer neko može da bude samo distributer i distributer/serviser.Predpostavljam da je proizvođačima data mogućnost da svoje uređaje plasiraju kroz velike prodajne lance na na našem tržištu.Vrlo moguć scenario da se neki od proizvođača odluči i na taj korak.Ako uzmemo primer prodaje TV , PC i drugih elektronskih uređaja koji se isključivo prodaju po tom principu.Ali takođe je poznato da se u pratećoj dokumentaciji uglavnom navodi ovlašćeni servis.
Nastavak sledi u sledećem postu!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021