PKS instant PAY- nova usluga PKS

27. MART 2019.Izvor PKS

Privrednicima, malim i srednjim preduzećima, a pre svega preduzetnicima, biće uskoro dostupna nova usluga Privredne komore Srbije „PKS instant PAY“ – aplikacija koja omogućava naplatu proizvoda i usluga mobilnim telefonom ili tablet uređajem.
Nova aplikacija PKS donosi proširenje mogućnosti naplate, bez ikakvih inicijalnih i fiksnih troškova. Zasnovana je na Instant platnom sistemu Narodne banke Srbije za plaćanja u režimu 365 dana u godini, sedam dana nedeljno, 24 časa dnevno i biće dostupna kroz sve bankarske kanale. Reč je o najsavremenijem načinu bezgotovinskog plaćanja preko koga primalac dobija sredstva odmah, objasnila je Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije PKS.
Aplikacija je namenjena trgovcima, odnosno svim preduzetnicima koji na svojim prodajnim mestima nemaju POS terminale za plaćanje karticama. Da bi pristupili ovom novom načinu naplate, trgovcima, odnosno preduzetnicima je potreban mobilni telefon ili tablet uređaj na prodajnom mestu i  instalirana aplikacija „PKS instant PAY“, istaknuto je na prezentaciji aplikacije koja je održana u PKS.
Cilj Privredne komore Srbije je pre svega digitalizacija poslovanja, MSP sektora i preduzetnika, odnosno, brz transfer novca dostupnog na računu trgovca u roku od par sekundi uz niže troškove transakcija, kao i povećanje udela bezgotovinskih plaćanja čime se značajno utiče na smanjenje sive ekonomije,  istakla je Ocokoljić. „PKS instant PAY“ doprineće većem korišćenju savremenih instrumenata plaćanja, a prvenstveno „m-bankinga“.

„Kao asocijacija, koja okuplja sva privredna društva registrovana u  Republici Srbiji, PKS predstavlja prirodno mesto sa kojeg je ova inicijativa mogla biti pokrenuta i realizovana“, kaže Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva u Privrednoj komori Srbije.            
Ovakav način plaćanja povećava konkurenciju na tržištu platnih usluga i podstiče pružaoce platnih usluga da ulažu u nova rešenja i servise kako bi postojećim i budućim klijentima omogućili što lakši, jednostavniji i brži prenos novčanih sredstava.
Aplikacija „PKS instant PAY“ biće dostupna na Google Play prodavnici i, pored samih preduzetnika, pruža i bankama mogućnost da upotpune svoju lepezu proizvoda i pridobiju poverenje novih klijenata. Po instaliranju aplikacije, trgovac bira jednu od banaka koja je svojim klijentima omogućila ovaj servis, povezuje svoj platni račun sa aplikacijom i tako je omogućena naplata na prodajnom mestu. Trenutno je 11 banaka u procesu implementacije ove usluge.
Ukoliko trgovac ima ovu aplikaciju kupac će moći da plati korišćenjem „m- bankinga“ i to na dva načina. Jedan način je da kupac generiše na svom mobilnom telefonu QR kod koji će zatim trgovac skenirati, primenom IPS „skeniraj“ opcije. Drugi način je da trgovac bude taj koji će generisati QR kod na svom tabletu ili telefonu, koristeći IPS „prikaži“ opciju, a kupac će taj kod skenirati i platiti preko svoje „m-banking“ aplikacije.

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021