Svi stavljamo fiskalne račune u kese sa hranom, a potpuno smo zaboravili da su prepuni otrova

 

Posebno su na sve otrove osetljiva deca, pa bi ih trebalo držati što češće što dalje od računa!Gotovo svi fiskalni računi u Srbiji sadrže opasnu hemikaliju bisfenol A (BPA). Iako nam to nije novost, često ovu činjenicu previdimo i posle gužvanja računa golom rukom uhvatimo sendvič, ili dozvolimo kasirkama da nam otrova račun ubace u kesu sa hlebom i ne znajući kakve opasnosti to sa sobom nosi.
Istraživanje koje je sprovela Alternativa za bezbednije hemikalije je pokazalo da fiskalni računi koji se koriste u Srbiji sadrže ovu toksičnu supstancu. Pored fiskalnih računa, ova hemikalija se našla i u papirima koje uzimate u banci za čekanje u redu, naplati parkinga, putarine, pa čak i u kartonskim kutijama za picu.Bisfenol A (BPA) je supstanca za koju je dokazano da može štetno da utiče na plodnost, da ometa rad endokrinog sistema, može da izazove alergijske reakcije na koži i iritaciju respiratornih organa, kao i da dovede do teškog oštećenja oka. Bez obzira na to, BPA je i dalje jedna od najčešće korišćenih hemikalija.
Toksikolozi upozoravaju da bi posle svakog kontakta sa fiskalnim računom trebalo prati ruke sapunom, pogotovo pre jela. Račun ne bi nikako trebalo stavljajti u kese sa hranom, naročito ako ćete je jesti u sirovom stanju. Stavite račun u novčanik, najbolje u pregradu koja će biti namenjena samo za fiskalne račune.
U proizvodnji termalnog papira, ova hemikalija se koristi kao razvijač boje. BPA nije hemijski vezan za papir tako da pri kontaktu sa kožom dolazi do njegove apsorpcije. BPA se takođe koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike, epoksidnim smolama kao unutrašnji premaz u konzervama za hranu i piće, ali i u mnogim drugim proizvodima poput CD i DVD diskova, matičnih ploča, boja i lakova.

Za sve one koje ova tema interesuje, pročitajte PDF dokument –

                                 Kamapanja – toksični račun


 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021