Poljska se pridružuje najnovijem trendu u svetu fiskalizacije, on-line vezi sa serverom poreske uprave

Dugo najavljena modernizacija sistema fiskalnih kasa u Poljskoj počet će ove godine. Uključiće sve postojeće fiskalne kase „prve generacije“. Pošto postoji mnogo poreskih obveznika, zamena će biti organizovana u fazama i trajaće nekoliko godina. Konačna lista i specifikacija korisnika još nisu završeni, sigurno je da će biti novih izmena i nakon što fiskalizacija počne. Prema nekim komentarima zbog nepotpunosti zakona, postoji opasnost da isti korisnik dva puta zameni blagajnu. Glavne novine na kojima se zasniva modernizacija su: e-priznanice, online prenos podataka do servera poreske uprave, arhiviranje podataka o prijemu u digitalnom obliku i objedinjavanje protokola između blagajne i terminala plaćanja. 
Savremene tehnologije zahtevaju da računi, posebno B2B, budu elektronski, emitovani elektronski, bez upotrebe papira. Trenutno dostupni na poljskom tržištu, fiskalne kase i fiskalni štampači izdaju originalne fiskalne račune samo na papiru. E-priznanica će biti dostupna svakom potrošaču nakon unošenja šifre kupca – to se odnosi i na osobe koje plaćaju u gotovini. 

Poljska se pridružuje najnovijem trendu u svietu fiskalizacije, on-line vezi sa serverom za porezku administraciju. Komunikacija sa serverima poreske administracije odvija će se putem standardne internetske veze ili GSM mreže. Podaci o prodaji će se online preneti u obliku jedinstvene kontrolne datoteke (JPK-PDV) direktno poreskoj upravi. Nove registarske kase treba lakše pratiti, što će zauzvrat pomoći da se smanji broj inspekcija, ali da se poveća njihova efikasnost boljim ciljanjem subjekata za koje se sumnja da su nepravedni.
Najveći broj fiskalnih kasa prve generacije ima kontrolnu traku (kopiju računa) u papirnatom obliku. Papirne kopije su skupe; one su kratkotrajne i zahtevaju veliki skladišni prostor u dugom periodu. Novi fiskalni zakon insistira na digitalnom obliku čuvanja računa. Nova uredba treba da eliminiše mogućnost arhiviranja fiskalnih dokumenata u papirnoj formi. Kopije računa će biti sačuvane samo u elektronskom obliku. 
Završen je jedinstveni komunikacijski protokol između blagajne i terminala plaćanja. Najveći proizvođači blagajne (Comp, Elzab,…), kompanije za obradu bankovnih kartica (Elavon, First Data Polcard, IT Card i eService) i proizvođači terminala za naplatu (Ingenico i Verifone) su se složili da prihvate ovaj protokol. To će omogućiti povezivanje bilo kojeg fiskalnog uređaja sa bilo kojim terminalom plaćanja bez dodatnog rada na integraciji. Blagajnik više neće morati ručno unositi iznos uplate u terminal – automatski će se unositi iz blagajne. Ovaj protokol će predstavljati dodatak fiskalnoj regulativi.

Veliki broj poreskih obveznika koji već posjeduju fiskalnu kasu (1.200.000) najveći je problem fiskalizacije u Poljskoj. Za vremenski raspored u procesu fiskalizacije razmotrit će se da li su blagajne stare ili nove, da li poreski obveznik ima blagajnu s papirnim dnevnikom ili ne, da li je fiskalna memorija u blagajni puna ili ne. Pored toga, vodiće se računa io poslovnim aktivnostima kojima poreski obveznik pripada.
Fiskalne kase sa papirnim dnevnikom će biti fiskalizovane do kraja 2018. godine. Nakon popunjavanja fiskalne memorije takve kase, neće biti moguće zameniti novom kao što je to bio slučaj do sada.

Blagajne “starog” tipa sa elektronskim žurnalom mogu se fiskalizovati do kraja 2022. godine. 

Od nekih osjetljivih sektora će se zahtijevati da koriste online blagajne u unapred definisanim vremenskim okvirima:

Od 1. januara 2019. godine  - obveznici koji pružaju usluge motorizacije i vulkanizacije i prodaju benzina, dizel goriva i plina namenjenih za pogon motora s unutrašnjim sagorevanjem.

Od 1. jula 2019. godine   - obveznici koji pružanju ugostiteljske i građevinske usluge.

Od 1. januara 2020. godine – poreski obveznici koji pružaju frizerske, kozmetičke,  fitnes i kratkoročne usluge smeštaja. 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021