Radunović: Elektronska fiskalizacija doprinijeće smanjenju sive ekonomije

CRNA GORA, MAKRO, SVE VIJESTI

Jedna od najvažnijih aktivnosti Vlade u narednom periodu biće jačanje fiskalne discipline i suzbijanje sive ekonomija te je sa tom namjerom osmišljen Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, saopštio je ministar finansija Darko Radunović.
On je kazao da će se Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga unaprijediti kontrola transakcija koja će dovesti do smanjivanja neformalne ekonomije, postepeno smanjivanje poreske administracije i stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih podataka o poslovanju poreskih obveznika.
“Novim zakonom se predlaže zamjena postojećeg sistema i uvođenje softverskog rješenja kako bi se obezbijedio zadovoljavajući model fiskalizacije koji omogućava ekonomičan i efikasan inspekcijski nadzor. Sistem se zasniva na elektronskom prenosu podataka o ostvarenom prometu i obuhvata sve vrste prometa bez obzira na način plaćanja”, rekao je Radunović.
On je podsjetio da se projekat “Reforma poreske administracije” sprovodi u saradnji sa Svjetskom bankom i da se teži sigurnijem i stabilnijem informacionom sistemu Poreske uprave koji će biti u mogućnosti da prihvata veliki broj dostavljenih računa u toku jednog dana i imati brz protok informacija.
Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je istakao da će se uvođenjem novog sistema elektronske fiskalizacije napraviti iskorak u dijelu povećanja prihoda i ekonomičnije i efikasnije će se koristiti kontrolni resursi te da će se zajedničkim radom poboljšati perfomanse Poreske uprave.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021