RUMUNIJA: Novi fiskalni zakon 2018?

  1. APRIL 2018
    Da li će Rumunija ponovo odložiti sprovođenje aneksa o fiskalnom pravu (Odluka 91/2014)? Ove nedelje, Nacionalni savet malih i srednjih preduzeća u Rumuniji (CNIPMMR) podneo je zahtev za odlaganje implementacije predviđenog za period jun-avgust 2018.

U zahtevu se navodi da je predloženo rešenje u aneksu tehnološki prevaziđeno. Takođe kažu da poreska administracija nije dugo obnovila resurse i da ITAF centar ANAF treba modernizovati pre fiskalne reforme. Naglašeno je da je neophodno digitalizovati celu Rumuniju, uključujući i ruralna područja. Prethodni pokušaji su otkazani zbog neadekvatne infrastrukture. Bolje, kako kažu, je da se postupak odloži godinu ili dve i na taj način uvede savremeno rešenje.
       National Agency for Fiscal Administration
Decenijama, Rumunija ima sistem zasnovan na prvoj generaciji fiskalnih uređaja sa fiskalnom memorijom i kontrolnom trakom. Dodatak je predviđao zamenu kontrolne trake elektronskim žurnalom, kao i periodični prenos dnevnih izvještaja na centralni server poreske uprave (ANAF server). Najverovatnije, novo rešenje najavljeno u aneksu ne predviđa revolucionarne tehnološke promene, odgovara proizvođačima hardvera, koji su sada prisutni na rumunskom tržištu.
Sa druge strane, ANAF već testira komunikaciju između korisnika testova i ANAF servera, najavljujući da je spremna.
Usaglašen  je i objavljen normativni akt koji se odnosi na postupak tehničke saglasnosti za novo rešenje u  Službenom listu br. 30 od 12. januara 2018. godine  , kojim se uređuju sledeći aspekti:
dokumente i opremu neophodne za dobijanje povoljnog tehničkog certifikata,
izvršena ispitivanja radi dobijanja povoljnog tehničkog certifikata,
način testiranja opreme koja je deo fiskalne elektronske kase, kao i softvera.
               Naredni meseci će pokazati šta će se dogoditi u Rumuniji.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021