Trgovce će nabavka obaveznih fiskalnih kasa koštati do 1.500 eura

U analizi procjene uticaja elektronske fiskalizacije, čije se uvođenje priprema, navodi se da će do najviše 1.500 eura biti trošak za nabavku naprednog naplatnog uređaja. Podsjetimo da je 3. septembra počela javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koji predviđa uvođenje savremene vrste fiskalizacije. Rasprava će trajati mjesec.

U analizi se navodi da na tržištu postoji znatan broj fiskalnih kasa koje ne mogu da podrže novi sistem.

“Neke od njih je moguće nadograditi hardverski, ali uz trošak od 130-150 eura. Najveći broj obveznika koji imaju takve kase će morati da ih zamijene novim uređajem. Iako je dio tih kasa starijeg datuma, neke su i novije. Zato treba razmotriti tehničke opcije za nadogradnju i uključivanje starih kasa u novi sistem kod izrade detaljne tehničke specifikacije budućeg sistema. Razmotriti i opcije subvencionisanja nabavke novog rješenja za male obveznike”, navedeno je u dokumemtu, piše Pobjeda.

U analizi su, međutim, dati troškovi malog obveznika, sa jednim naplatnim uređajem, fiskalnom kasom koja se ne može prilagoditi novom sistemu bez nadogradnje hardvera.

“Nabavka novog naplatnog uređaja, jednostavnije klase (tablet sa BT termalnim štampačem i potrebnim softverom ili mini kasa sve-u-1) iznosi od 200 do 400 eura plus najam (uključuje i održavanje softvera), mjesečno od 7 do 15 eura. Nabavka naprednijeg naplatnog uređaja (PC kasa sa POS štampačem i odgovarajućim softverom) košta od 700 do 1.500 plus najam i održavanje softvera mjesečno od 30 do 60 eura”, navedeno je u analizi.

Dodaje se, takođe, da se podrazumijeva i mjesečni trošak od pet eura za pristup internetu (količina prometa potrebna za fiskalizovanje do 3000 računa dnevno), a ADSL 15 eura. Trošak sertifikata je godišnje 10 eura ali, kako se navodi, postoji mogućnost da se on izda bez ili sa manjom naknadom obveznicima. O tome će se, kako je navedeno, dogovoriti sa Ministarstvom javne uprave. Dat je i predračun za malog ili srednjeg obveznika koji ima jedan ili više naprednijih naplatnih uređaja PC kase na kojimaje instaliran operativni sistem opšte namjene (Windows Embedded) i na koje su spojeni fiskalni štampači.

Prilagođavanje softvera je do 1.000 eura. Ali ukoliko obveznik ima ugovor o održavanju sa proizvođačem softverskog rješenja koje koristi na naplatnom uređaju, prilagođavanje se može izvesti u sklopu tog ugovora. Pretpostavlja se da najveći broj korisnika iz ove kategorije ima takav ugovor navedeno je u studiji.

Za malog ili srednjeg obveznika koji već ima PC kasu i printer koji može nastaviti da koristi, ima uveden ADSL u poslovni prostor, i ne plati nadogradnju softvera, kako je objašnjeno, jedini trošak uvođenja eFiskalizacije je za sertifikat.

“Za velike poreske obveznike, koji imaju veći broj naplatnih uređaja, te centralne informacione sisteme na koje su ti naplatni uređaji spojeni, poput velikih trgovačkih lanaca kao što su Voli, Idea, Aroma, trošak uvođenja ovakvog sistema praktično je zanemarljiv pokazuju”, podaci iz analize.

U ovom dokumentu se navodi da se očekuje prosječan broj računa dnevno oko 1.000.000, sa mogućim maksimumom do 2.000.000.

U studiji je navedeno da se očekuje i otpor elektronskoj fiskalizaciji. Prije svega od distributera, ali i poreskih obveznika.

Preuzeto sa sajta investitor!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021