Poreska uprava će u realnom vremenu moći da prati svaku transakciju na tržištu

Nakon što je Vlada utvrdila Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, radi efikasnije kontrole tih transakcija, ministar finansija Darko Radunović saopštio je, za TVCG, da očekuju modernizaciju, ocjenjujući da će se tim potezom u potpunosti vratiti povjerenje u sistem Poreske uprave.
Radunović smatra da je to jedna od najvažnijih mjera Vlade u sklopu strukturnih reformi i ističe da efekat mora biti značajan.
“Ovaj zakon će nam omogućiti da sve transakcije koje se sprovode na tržištu, budu evidentirane u centralnom IT registru Poreske uprave. Na taj način ćemo moći da imamo uvid i da time postignemo efikasnost PU. Neće PU ići u obilazak poreskih obveznika, metodom slučajnog uzorka, već će ići po osnovu nekih indikatora koje će utvrditi stručne službe koje rade u toj službi”, rekao je Radunović, dodajući da će tako dobiti jak alat u borbi protiv sive ekonomije.
On dodaje da će s tim mjerama u realnom vremenu imati podatke o samoj transakciji.
“Tada vi možete provjeriti i da li je ta transakcija prijavljena Poreskoj upravi. To je momenat koji će vratiti povjerenje u sami sistem poreske uprave,” rekao je Radunović.

Oko 13.000 fiskalnih kasa mora biti zamijenjeno kompjuterskim do kraja godine

Elektronska fiskalizacija u prometu proizvoda i usluga počeće 1. januara naredne godine i Svi poreski obveznici su obavezni da do tada nabave elektronski naplatni uređaj, umjesto sadašnjih registar kasa.
Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koji se odnosi na sva plaćanja i koji će, kako je objašnjeno, povećati kontrolu transakcija, što će doprinijeti smanjivanju sive ekonomije i povećanju naplate svih prihoda.
Direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Biljana Peranović, kazala je da je Studija izvodljivosti Svjetske banke pokazala da u Crnoj Gori trenutno ima 27 hiljada poreskih registar kasa.
“Od njih će polovinu biti moguće prilagoditi novom sistemu, odnosno nadograditi softvere. Ostali će morati da nabave adekvatni naplatni uređaj”, navela je Peranović.
Za poreske obveznike koji do sada nijesu bili fiskalizovani troškovi će iznositi 200 eura, plus troškovi interneta i elektronskog potpisa.
Poreski obveznici su, kako je precizirala Peranović, dužni da obezbijede “skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos od naplatnog uređaja koji koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave”.
“Prenos podataka se realizuje prije izdavanja računa kupcu, a nakon dobijanja potvrde o prenosu od PU račun se izdaje kupcu”, dodala je Peranović.
Peranović je objasnila da su izuzeća od ovog zakona svedena na najmanju moguću mjeru za promet usluga u linijskom saobraćaju, poljoprivredne proizvođače i otkup poljoprivrednih proizvoda samo od gazdinstava, kod univerzalnih poštanskih usluga, bankarskih i usluga osiguranja i reosiguranja, po evropskim standardima, kao i kod igara na sreću i zabavnih igara. Objasnila je da su igre na sreću i zabavne igre na neki način fiskalizovane, jer su u obavezi da transakcije prijavljuju onlajn u Upravi za igre na sreću.

Preuzeto sa sajta investitor – Crna Gora

 

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021