Rusija: Online blagajne već su u upotrebi – 1

12. APRILA 2016
Nove internetske blagajne dostupne su ruskim poslovnim ljudima od 1. januara 2016. Stare fiskalne blagajne i pisači mogu se koristiti do isteka njihovog životnog ciklusa, ali ne više od 7 godina od datuma aktiviranja. Online blagajne već su testirane u Moskvi i moskovskoj oblasti, kao i u Tatarstanu i Kalugi. Eksperiment je sprovela ruska vlada.
Nova verzija fiskalnog zakona izmenila je tehničke zahteve za sisteme izdavanja računa i statut kazni.
Blagajne „Kasovye aparati (KKM)“, koje su poreski obveznici do sada koristili, su takozvane kase fiskalne memorije, u koje se beleže ukupni iznosi svih primitaka dnevno. U slučaju porezne revizije, inspektor čita podatke iz fiskalne memorije (dnevni prometi) i upoređuje ih sa podacima zabeleženim u knjizi.

Novi KKM ima drugačiji princip rada, baš kao što i mobilni telefoni imaju modem u svom hardveru. Ovim modemom informacije o svakom primitku odmah se šalju na poreske servere (operatora fiksalnih podataka (OFF)), gde ga poreski inspektor može pregledati. Prenos se može izvršiti bežično ako je posebna SIM kartica umetnuta u KKM ili korišćenjem ožičene veze za koju bi KKM imao poseban ožičeni VPN kanal.
        Prema novim tehničkim zahtevima, KKM se može izraditi u dve vrste:
1.KKM sa offline funkcijom i prenosom podataka. Ova vrsta KKM može raditi čak i kad je veza s serverom prekinuta. Međutim, u ovom režimu KKM ne može raditi duže od 72 sata. U nedostatku komunikacije, KKM prikuplja sve informacije o primanjima zabeleženim na operativnoj memoriji i kada se komunikacija obnovi, sve akumulirane informacije prenose se na server. Ako se u roku od 72 sata veza ne uspostavi, KKM će biti blokiran sve do trenutka kada se novi podaci konačno učitaju na server.
2.KKM sa samo mrežnom funkcijom prenosa podataka.Takvi KKM, takozvane web blagajne, rade samo ako je veza sa serverom omogućena. Glavna im je razlika što ne mogu samostalno raditi, kao prvi tip. Pretpostavljalo se da će takav KKM dugoročno koristiti različite web aplikacije za tablete, pametne telefone i druge mobilne uređaje.
Šef Federalne poreske službe za regiju Rostov Dmitrij Fotinov govorio je o inovacijama koje su uvedene u novo poresko zakonodavstvo i koje će uskoro uticati na sve poreske obveznike i preduzeća. Planirano je da od 1. jula 2017. preduzetnici budu u obavezi da koriste nove blagajne. Omogućen im je Internet za prenos podataka o svakoj potvrdi poreskoj upravi. Potrošač može dobiti i papirni i elektronski račun. Predlog zakona o uvođenju takve opreme već je prošao na prvom čitanju u Državnoj dumi.
Izvor:SDC

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021