Upotreba fiskalne kase sa daljinskom revizijom je obavezna!

U Mađarskoj, od 1. septembra svi poreski obveznici moraju koristiti fiskalne kase sa mogućnošću daljinske revizije. Prema informacijama Poreznog ureda, već je instalirano 170.000 fiskalnih kasa, a korisnici mogu sada da izaberu između 146 licenciranih modela za nadogradnju. U Mađarskoj se od poreskih obveznika traži da instaliraju fiskalne registre koji su direktno povezani sa poreskom kancelarijom. Mađarska je osetila prve efekte i neki poreski obveznici sada prijavljuju mnogo veće poreze na dodatu vrijednost (PDV).

Mađarska uvodi džepnu registraciju na daljinu nakon dvogodišnje pripreme. Poreski obveznik, koji od ovog dana neće koristiti odgovarajući hw. i softver, može očekivati ​​do milion forinti (3.180 evra) kazne, poreska uprava može narediti zatvaranje  prodavnica i do 12 radnih dana. Prema rečima ministra ekonomije Mihaly Varga, PDV u sektoru maloprodaje u prvoj polovini ove godine povećan je za 106 milijardi forinti (337 miliona evra) …

U Mađarskoj se tradicionalno (off line) kase sa fiskalnom memorijom već dugo koriste. Ipak, vlada je odlučila da ove kase zameni sistemom druge generacije, koja je direktno povezana sa serverima Poreske uprave, a podaci o svakoj transakciji se odmah prenose (on line).

Kako ove kase rade u Mađarskoj? Osnova sistema je kontrolna jedinica koja je povezana sa blagajnom i prima sve transakcije iz nje. Ova kontrolna jedinica sadrži SIM karticu koja ima mobilni internet konekciju ka serveru Poreske uprave. Koristi poseban kanal podataka koji se ne može koristiti u druge svrhe. Svaki registar prima od poreske uprave jedinstveni šifru koja se unosi u kontrolnu jedinicu, pre nego što se registruje fiskalna kasa. Od tog trenutka  registar kase šalje u realnom vremenu sve transakcijske podatke Poreskoj upravi. Svi podaci o transakciji su digitalno potpisani. Kontrolna jedinica može sačuvati podatke  do milion transakcija; Takođe evidentira sve promene kao, isključivanje uređaja ili otkaz struje. Podaci se automatski prenose; Poreski obveznici uopšte ne moraju da se bave ovim pitanjima. Kada uređaj ne pošalje podatke, pokušava ponovo i ponovo dok se ne poveže. Porezna kancelarija može isključiti bilo kog poreskog obveznika kada se sumnja da je nešto ilegalno. Obaveza dobijanja novog sertifikovanog fiskalnog registra primenjuje se na sva preduzeća i sve pojedince koji su registrovani PDV. Oslobođene su samo one kompanije koje trguju na mestima gde nema internetske veze i gdje bi bilo previše skupo za implementaciju. Ali čak i bez interneta takve kompanije moraju da kupe keson i jednom mesečno moraju poslati podatke Poreskoj upravi na CD medijima ili nakon završetka trgovačkog dana napraviti kopiju i odneti ga do mesta gde je internet pokrivenost dostupna, i zatim pošalje podatke. Dozvola za izuzeće je dozvoljena samo godinu dana nakon čega se uslovi za obnovu moraju revidirati.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021