Slovačka: Virtualna blagajna – eKasa

U jednom od ranijih postova – link: /https://fismod.com/ministar-finansija-je-rekao-da-je-jos-jedan-domaci-zadatak-reforma-poreske-uprave-kao-i-carine  spomenuta je velika zainteresovanost naše PU sa PU u Slovačkoj da se sastanu i vide dokle se otišlo sa primenom nove fiskalizacije kao i tehnološkim inovacijama primenjenim u Slovačkoj.Naravno da je do te posete i došlo kao i upoznavanje sa sistemom koji se smatra jednim od najboljih rešenja po pitanju nove fiskalizacije.Potpuna primena je krenula i biće implemetirana za sve korisnike u ovoj godini.Zasnovana je na on-line fiskalizaciji po uzoru na Hrvatski model sa nekim dodacima i inovacijama koji zato i izdvajaju Slovački model od drugih modela.Tu se vodilo računa da se korisnici ne opterećuju dodatnim troškovima i ponuđena je opcija objašnjena u nastavku ovog posta!

Slovačka već godinama koristi fiskalne kase. Broj korisnika (poreskih obveznika) fiskalnih kasa u Slovačkoj danas iznosi 233 hiljade. Svi podaci iz prodaje koje je evidentirao FCR pohranjuju se u njegovu fizičku fiskalnu memoriju, na stari način, u obliku Z-izvještaja (dnevni izvještaj). Ovaj model sa fizičkom fiskalnom memorijom i hardverskom sigurnošću je sklon manipulacijama i mnoge jurisdikcije koje koriste ovakve sisteme u svetu danas traže modernije i bezbednije rešenje.
Pre nekoliko godina, u Slovačkoj, uvedena je izmena Zakona o FCR-u pod nazivom VRP za male poreske obveznike. Ove online kase (virtuelne) koje opslužuje Poreska uprava mogu koristiti samo poreski obveznici koji izdaju najviše 1000 računa mesečno. Ova usluga je besplatna.
Prema rečima njihovih suseda, Češka Republika, koja je implementirala online EET sistem u 2016. godini, Ministarstvo finansija Slovačke najavilo je razvoj slovačke online EET (eKasa) varijante. Istovremeno, Slovačka objavljuje da će eKasa biti efikasnija od češkog EET-a.
eKasa će prvo početi da se koristi u hotelima, restoranima, kafićima i benzinskim pumpama od aprila 2019. godine. Tri meseca kasnije, online sistem će biti obavezan za sve poreske obveznike.
Ministarstvo finansija tvrdi da će svaki poreski obveznik uštedjeti 56 eura novom mrežnom blagajnom. Ovaj iznos je cena obavezne naknade za uslugu godišnjeg održavanja FCR-a.
Pored elektronskih kasa, poreski obveznici će moći da koriste i tablet i mobilne telefone.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021